Akce

Mezioborové Sympozium SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

26.11.2021 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Autoklub, Opletalova 29, Praha 1
Webové stránky: www.gsymposion.cz/detail-akce/919
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM Praha ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP a Českou chirurgickou společností ČLS JEP

Jednací jazyk: čeština

Poznámka:
Organizační zajištění: Galén-Symposion s.r.o.

Program [PDF]

Archív
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489