Akce

Glukózové senzory v léčbě diabetu

30.5.2023 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha - Charvátův sál
Webové stránky: www.kurzcgm.cz
Pořadatel: Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Jednací jazyk: čeština

Archív
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489