Akce

Screening diabetické retinopatie v ordinaci diabetologa

20.6.2023 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Lékařský dům - Sokolská 31, Praha 2 (Kongresový sál, mínus 2.patro)
Webové stránky: www.target-md.com/screening-dr-praha/
Pořadatel: Diabetologické centrum VFN, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Jednací jazyk: čeština

Poznámka:
Odborní garanti: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Archív
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489