Atestace

Informace o postgraduálním vzdělávání v diabetologii (ke dni 7.12. 2010) V posledních pěti letech došlo ve vzdělávání lékařů k řadě významných změn a proces stále není ukončen. Jak vypadá situace v oboru diabetologie?

Specializační vzdělávání nyní se uskutečňuje v rámci základního oboru Diabetologie a endokrinologie (stanoveno vyhláškou č. 185/2009 Sb).

Lékaři, kteří jsou přihlášeni do samostatného oboru diabetologie nebo endokrinologie (podle zákona č. 95/2004 Sb) MOHOU toto vzdělávání ukončit. Prakticky to znamená, že stále probíhají a budou probíhat atestace v samostatných oborech.

Dne 1. 7. 2010 bylo vzdělávání v základních oborech (včetně DIA+ENDO) převedeno na lékařské fakulty a noví uchazeči se do oboru DIA+hlásí na příslušné lékařské fakultě.

Registr zařazených do oboru zůstává centrální a všichni lékaři, kteří byli zařazeni před datem 1. 7. 2010 si mohou dokončit vzdělávání v IPVZ.

V současné době platná náplň oboru Diabetologie a endokrinologie je zveřejněna ve Věstníku MZ 2010, částka 10 (viz. www.ipvz.cz). Paralelně stále platí i náplně samostatných oborů Diabetologie a Endokrinologie (www.ipvz.cz). Vzhledem k tomu, že dne 1. 7. 2010 došlo rozhodnutím MZ ke změně počtu základních oborů, bude nutné opět provést revizi programů. V oboru DIA +ENDO by tato revize měla být spíše pozitivní ve smyslu zkrácení stáží na akreditovaných pracovištích 2. typu a vyřazení některých stáží ve kmeni (např. gynekologie či pediatrie).

Podle všech dokumentů je a bude umožněna zkrácená příprava u lékařů s již získanou atestací z diabetologie nebo endokrinologie nebo vnitřního lékařství.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489