CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSekcechevron_rightPsychologickáchevron_rightO nás

O nás

Psychologická sekce ČDS ČLS JEP byla založena v roce 2000 díky iniciativě prof. MUDr. Jindřišky Perušičové DrSc., aby nemocným pomohla co možná nejsnáze žít s diabetem a nám zdravotníkům co nejlépe komunikovat a pracovat s našimi pacienty. V této době byla zahájena přednášková činnost na psychologická témata a byly organizovány Bálintovské víkendy.

V roce 2007 převzala vedení sekce Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD., zavedla každoroční mezioborové sympozium diabetologů s psychology a psychiatry, přednášela psychologickou tematiku v diabetologii na mnohých odborných akcích, vytvořila seznam spolupracujících psychologů a psychiatrů napříč republikou - tzv. Pevné body. (odkaz – proklik do „Pevné psychologické body“).

Od roku 2022 je předsedkyní sekce MUDr. Jozefína Štefánková, PhD.

Hlavním cílem sekce je propojit diabetologii s psychologickými principy a dovednostmi a podporovat vzájemnou spolupráci diabetologických týmů s odborníky z řad psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů.

Mezi konkrétní aktivity patří:

1. Vzdělávání diabetologických týmů v oblasti psychologie a komunikace. Věříme, že tato synergická kombinace umožní lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům lépe porozumět emocionálním a psychologickým aspektům, které diabetologii provázejí. Správná komunikace a empatie mohou vést k lepšímu řízení onemocnění a celkově ke zvýšení kvality života pacientů.
Perspektivně zařazení kurzů komunikace a základů psychologie do systému postgraduálního vzdělávání před atestací v oboru diabetologie a endokrinologie, interní lékařství a všeobecné praktické lékařství.
Zařazení kurzů komunikace a základů psychologie do vzdělávání nutričních terapeutů a zdravotních sester, edukátorů.

2. Aktivní začlenění psychologů, psychoterapeutů do diabetologických ambulancí v pomoci péče o pacienty a rozšíření úhrad psychologické péče. Chceme zajistit, aby pacienti měli snadnější přístup k odborníkům na duševní zdraví, kteří jim mohou poskytnout podporu při zvládání diabetu.
Rozšíření spolupráce s jinými odbornými společnostmi v ČR.

3. Nabídnutí možností supervizí.Poskytnutí podpory zdravotníkům samotným, kteří se každodenně potýkají s náročnými situacemi a výzvami. Věříme, že vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností může vytvořit prostředí, ve kterém můžeme neustále zdokonalovat péči o pacienty i nás samé.

4. Edukační aktivity pro pacienty

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.