Zápisy z výboru


Zápis ze zasedání Výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 13.6.2023

Zápis z Plenární schůze ČDS, která se konala u příležitosti konání 59. diabetologických dní

Zápis ze zasedání Výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 26.4.2023

Zápis ze zasedání Výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 28.2.2023

Zápis ze zasedání Výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 6. 12. 2022

Zápis ze zasedání Výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 4.10.2022

Zápis ze zasedání Výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 31. 5. 2022

Zápis z Plenární schůze ČDS ČLS JEP, která se konala u příležitosti konání 58. diabetologických dní v Luhačovicích dne 29. 4. 2022

Zápis ze zasedání Výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 27.4.2022

Zápis ze schůze volební komise, konané dne 18.3.2022

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489