Zápisy z výboru


Zápis ze schůze volební komise, konané dne 18.3.2022

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 7.12.2021

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 14.9.2021

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 18.5.2021

Zápis z Plenární schůze ČDS ČLS JEP, která se konala u příležitosti 57. diabetologických dní v termínu 14. - 17. 4. 2021

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 16.2. 2021

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 8.12. 2020

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 6.10. 2020

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 26. 5. 2020

Zápis ze zasedání výboru České diabetologické společnosti, konaného dne 28. 1. 2020

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

27.5.2022 - 28.5.2022
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

23.6.2022 - 25.6.2022
Rakousko | Vídeň

Diabetologický kongres - CEDA Congress Vienna

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489