CENA ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI ZA ROK 2016

CENA ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI ZA ROK 2016

23.3.2017

Výbor ČDS udělil ceny za nejlepší publikace

Zpráva z mezioborového sympozia Syndrom diabetické nohy 2016

13.3.2017

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2016 se již po šestnácté konalo mezioborové sympozium

Znění zákona č. 67/2017 Sb.

7.3.2017

Po delší době vám přinášíme velmi dobrou zprávu

53. diabetologické dny Luhačovice

7.2.2017

Termín pro přihlášení abstraktů byl prodloužen
do 10. 2. 2017

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

5.4.2017 - 8.4.2017
Luhačovice

53. diabetologické dny Luhačovice

20.4.2017 - 21.4.2017
Brno

Bioimplantologie 2017

11.5.2017 - 13.5.2017
Srbsko | Bělehrad

ADIT Conference

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489