Informace dle zákona 378 / 2007 Sb, § 11, písm. r . (ochranné prvky léčiv)

20.11.2019

Seznámení s legislativně náročným rozhodnutím MZ ČR.

Nové doporučené postupy použití technologií

7.10.2019

Doporučený postup použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů.

Pozvánka na multioborové sympozium NAFLD/NASH

4.10.2019

Termín: 4. 12. 2019

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489