Čestné členství v ČDS

Jméno, příjmení Stát Rok čestného členství
prof. Dr. Suad Efendic Švédsko 1944
Doc. Dr. O. Dub ČSSR 1974
Dr. M. Rázus   1974
prof. Dr. A. Bibergeil NDR 1975
MUDr. R. Sieberová   1977
MUDr. Sečanský   1984
prof. D. Andreani Itálie 1984
Dr. T. Gyula Maďarsko 1987
MUDr. A. Kreze   1989
Doc. MUDr. P. Kolesár   1989
prof. Dr. Bartoš Vladimír, DrSc. ČR 2006
Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. ČR 2010
Doc. MUDr. Alois Kopecký, DrSc. ČR 2010
prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. Slovensko 2011
MUDr. Marie Dryáková, CSc. ČR 2012
MUDr. Ludmila Dvořáková, DrSc. ČR 2012
MUDr. František Pátek, CSc. ČR 2013
MUDr. Olga Škarpová, CSc. ČR 2014
MUDr. Ludmila Spoustová ČR 2015
Prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. ČR 2015
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489