Vzdělávací programy

Vzdělávací program v oboru Diabetologie a Endokrinologie

Aktualizace VP [2014]

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489