Členství

Členem se stává každý lékař, edukátor, sestra, nutriční terapeutka a osoba, která se podílí na léčbě diabetu po podání přihlášky a po schválení výborem ČDS.

Povinností člena je platit členské příspěvky: lékař - 150, sestra – 100, ostatní 150 Kč.

Členství skýtá následující výhody:

Přihláška do České diabetologické společnosti JEP ke stažení zde: DOC / PDF

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

29.4.2017
Praha

2. workshop castování

16.6.2017 - 17.6.2017
Praha

XVII. celostátní diabetologické sympózium

11.5.2017 - 13.5.2017
Srbsko | Bělehrad

ADIT Conference

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489