Členství v ČDS a sekcích

Členství v sekcích ČDS:

Členem se stává každý lékař, edukátor, sestra, nutriční terapeutka a osoba, která se podílí na léčbě diabetu po podání přihlášky a po schválení výborem ČDS.

Povinností člena je platit členské příspěvky: lékař - 150, sestra – 100, ostatní 150 Kč.

Členství skýtá následující výhody:

Přihláška do České diabetologické společnosti JEP ke stažení zde: DOC / PDF

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489