Aktuality

Vážené a milé kolegyně – diabetologické sestřičky,

již je to mnoho radostných let, co byla založena sekce sester ČDS. V roce 2014 tomu bude právě kulatých 20 let a měly bychom si to výročí trošku připomenout. Prosím tedy všechny pamětnice, které mají doma nějaké fotky z akcí z uplynulých let, aby je poslaly na mailovou adresu kreuzbergova@fnplzen.cz. Nestyďte se a posílejte vše, co najdete, zvlášť budeme vděčné za zajímavé příběhy, byť i stručně napsané. Vy jste psaly historii sesterské diabetologie svojí prací a přítomností na seminářích, zejména na Diabetologických dnech v Luhačovicích. Mohou to být fotky a příběhy z jednání i z veselení se ve volných chvílích na těchto akcích. Jsem přesvědčena, že si ráda každá z nás zavzpomíná a také přečte vzpomínání těch ostatních. Tak prosím PIŠTE  A POSÍLEJTE. Pokud bude chtít zachovat anonymitu, není to problém, budeme to přísně respektovat.

za výbor Sekce sester ČDS
Jaroslava Kreuzbergová


Vážené a milé kolegyně,

dovoluji si vám tímto poděkovat za účast ve volbách do výboru Sekce sester ČDS a seznámit vás s výsledky hlasování.
Výbor Sekce sester ČDS bude v následujícím volebním období pracovat v tomto složení:

S pozdravem

Renáta Říhánková
Předsedkyně Sekce sester ČDS


Jak jsme podpořili SVĚTOVÝ DEN DIABETU v Plzni

Prohlédněte si:

Novinky v edukaci

Vážené a milé kolegyně,

ráda bych vás seznámila s informací o nových edukačních materiálech pro sestry a pacienty , které byly vytvořeny týmem sester a lékařů za podpory firmy Novo Nordisk.

Edukační materiály jsou určeny pro pacienty s DM 2. typu, u kterých je zahájena léčba inzulínem.

Materiály již byly prezentovány v rámci sesterských workshopů . Pro vás, které jste neměly příležitost se s nimi seznámit, budou k dispozici na stánku firmy Novo Nordisk v rámci 50. Diabetologických dnů v Luhačovicích. Získat do své ambulance je můžete prostřednictvím zástupců firmy Novo Nordisk.

Záznam o edukaci je k volnému stažení v záložce edukace.

Uvítáme vaše nápady, podněty. Informace posílejte na mou adresu rihankova@fnplzen.cz.

Oceněné práce Pracovního setkání Sekce Sester ČDS

V letošním roce zařadil Výbor sekce sester v rámci Diabetologických dnů v Luhačovicích dotazníkové hlasování o nejlepší přednášku a poster. Odměnou pro vítězné autorky je finanční odměna a publikování prací v rámci internetového Pomocníka diabetologa a na stránkách časopisu Kazuistiky v diabetologii. Slavnostní vyhlášení proběhne na příští konferenci v Luhačovicích v roce 2016.

Vítězné prezentace:

V sekci posterů se s prací na téma Vitamin D a diabetes mellitus umístila Bc. Martina Daňková z 3. Interní kliniky VFN v Praze. Sekce přednášek měla dvě vítězky (díky shodnému počtu hlasů) Bc. Renátu Říhánkovou z Diabetologického centra FN Plzeň (spoluator as. MUDr. Jan Brož) – Znalosti techniky správné aplikace inzulínu – první výsledky dotazníkové pilotní studie – a Bc. Anetu Sadílkovou a Bc. Martinu Daňkovou z 3. interní kliniky VFN v Praze – Diabetik v ambulanci nutričního terapeuta – zaměření na diabetogenní potraviny.

Oceněné práce naleznete zde

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

24.8.2018 - 25.8.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

20.9.2018 - 21.9.2018
Praha

Prague School of Diabetes and Endocrinology

22.5.2019 - 29.5.2019
Nizozemí | Haag

International Symposium on the Diabetic Foot

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489