CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightAtestacechevron_rightPředatestační kurzychevron_rightSpolečný postup a atestace v nově ustanoveném specializačním oboru

Společný postup a atestace v nově ustanoveném specializačním oboru

DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

1. Dokončení specializačního vzdělávání

a) Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v oboru diabetologie nebo endokrinologie do 30. června 2009 (podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.) – mohou dokončit specializační vzdělávání v diabetologii nebo endokrinologii podle vzdělávacího programu z roku 2005 nebo v novém oboru diabetologie a endokrinologie podle vzdělávacího programu z roku 2010, ale s podmínkou splnění veškerých požadavků daných příslušným vzdělávacím programem

b) Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru diabetologie nebo endokrinologie nebo vnitřní lékařství si mohou získat specializovanou způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie po doplnění praxe a kurzů podle příslušné části vzdělávacího programu z roku 2010.

c) Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání po 1.7. 2009 musí absolvovat specializační vzdělávání jen podle vzdělávacího programu diabetologie a endokrinologie z roku 2010.

2. Organizace atestační zkoušky v novém oboru diabetologie a endokrinologie

a) atestace lékařů v novém oboru diabetologie a endokrinologie

 • předložení kazuistik – mix dia + endo (komise vybere)
 • povinné kurzy
  • a) Diabetologie a metabolismus,
  • b) Endokrinologie,
  • c) Lékařská první pomoc
  • d) Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy
  • e) Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
 • test – znalosti diabetologie a endokrinologie
 • praktická zkouška – náhodný výběr pacienta s dia /endo. dg
  • teoretická část – 3 otázky, z toho 1 diabetologie a metabolismus, 1 endokrinologie, 1 diferenciálně diagnostická otázka zahrnující širší problematiku vnitřního lékařství nebo pediatrie

b) atestace lékařů se specializací v oboru diabetologie – doplní si část endokrinologickou podle VP (část 2.3)

 • předložení kazuistik – endokrinologie (komise vybere)
 • povinný kurz - Endokrinologie
 • test – znalosti endokrinologie
 • praktická zkouška – pacient s endokrinolog. dg
  • teoretická část – 3 otázky, z toho 2 endokrinologie, 1 metabolismus a širší problematika interního lékařství nebo pediatrie

c) atestace lékařů se specializací v oboru endokrinologie – doplní si část diabetologickou podle VP (část 2.4)

 • předložení kazuistik – diabetologie (komise vybere)
 • povinný kurz – Diabetologie a metabolismus
 • test – znalosti diabetologie a metabolismu
 • praktická zkouška – pacient s diabetolog. dg
 • teoretická část – 3 otázky, z toho 2 diabetologie a 1 metabolismus širší problematika interního lékařství nebo pediatrie

d) atestace lékařů se specializací vnitřní / interní lékařství nebo pediatrie/dětské lékařství – doplní si část podle VP (část 2.5)
struktura atestace podle odst. 2a).

3. Posuzování přihlášek, absolvované praxe

 • podle posuzování praxe v jednotlivých oborech – vždy příslušná subkatedra
 • posuzování v novém oboru dia+endo – rovnoměrně rozděleno mezi obě subkatedry
 • lékaři s přihláškou k atestační zkoušce zašlou 3 kazuistiky, z nichž atestační komise vybere 1 kazuistiku a tu lékař při teoretické části atestační zkoušky před komisí obhájí.

4. Složení atestační komise

 • složení komise se řídí vyhl. č. 188/2009 Sb.
 • komise je minimálně 4 členná, se zastoupením obou odborností a zástupce ČLK, v případě atestujícího lékaře s pediatrickým základem/kmenem bude přizván pediatr.

Revize 25.11. 2011 (AK MZ ČR)

Prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc
Předsedkyně AK oboru diabetologie a endokrinologie

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.