CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSekcechevron_rightPsychologickáchevron_rightAktuality a odborné akcechevron_rightOdborné akce

Odborné akce

IV. mezioborového setkání psychiatrů, psychologů a diabetologických týmů
Hotel Iris, Praha, 18.-19. března 2011

Ve dnech 18. a 19. března 2011 proběhl v pražském hotelu IRIS již IV. ročník mezioborového setkání psychiatrů, psychologů a diabetologických týmů, který tradičně pořádá doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D. a I. interní klinika FN v Plzni. Od prvního setkání 17.11.2007, kdy akce mapovala možnosti psychologické péče v diabetologii, došlo postupně k zúžení problematiky a celá akce byla letos věnována Konfliktům v diabetologické ambulanci.

Chronická nemoc vytváří řadu vztahů mezi zdravotnickým týmem a nemocným. Právě problematice řešení těch negativních, které nám nejvíce ztrpčují život, byl věnován obsah sympozia za účasti předních odborníků v dané problematice.

Akce se zúčastnilo celkem 56 lékařů a lékařek, psychologů a zdravotních sester, kteří po oba dny vytvořili příjemnou a hlavně pracovní atmosféru. Nesmíme zapomenout ani na zástupce farmaceutických firem, které se svou podporou velkým dílem zasloužily za celé sympozium.

V prvním dnu, po krátkém úvodu a rekapitulaci dosavadních výsledků doc. MUDr. S. Lacigové Ph.D., dominovala problematika komunikační typologie a vztahu zdravotník vs. pacient. Velice zajímavý a prakticky přínosný více než 4-hodinový blok vedli MUDr. Hana Kubíčková a MUDr. Robert Lízler z tréninkové a konzultační společnosti A Consult s.r.o. Právě specifika vztahu zdravotníci a chronicky nemocní pacienti tvořila první část odpoledního programu. Bezpočet příkladů a situací z běžného života proložené modelovými „filmovými“ scénami připravilo základ pro konkrétní typologickou problematiku nejen pacientů, ale i nás zdravotníků. Během programu měl každý z účastníků možnost určit svou vlastní typologii (ve smyslu členění tichý – rázný – bodrý – vlídný) a přímo na místě konfrontovat své komunikační schopnosti s teorií i praxí. Velice podrobně zpracovaná problematika mezi jednotlivými typy vyvolala velký zájem a uvrhla málem celý program do výrazného časového skluzu (účasníci chtěli pokračovat v jednání i nad stanovený čas)..

Program prvního dne uzavřela přehledná přednáška MUDr. Jany Komorousové z Psychiatrické kliniky v Plzni na téma Trojúhelník: lékař – sestra – pacient, která se zabývala možnými interpersonálními vztahy v diabetologické ambulanci.

Druhý den jednání pokračoval právním pohledem na možné dopady vhodně i nevhodně zvolené komunikace a případných konfliktů mezi zdravotníky a pacienty. Přehledná přednáška JUDr. Lubomíra Vondráčka z Fakultní nemocnice Praha Motol byla následována bouřlivou diskuzí nad praktickými zkušenostmi účastníků.

Na závěr jednání proběhla moderovaná diskuze za účasti všech přednášejících. Na základě několika přednesených případů z praxe byly diskutovány nejen možnosti komunikace s pacienty (i zdravotníky) ale i možné právní dopady těchto situací. Právě společná diskuze řady odborníků z různých oborů (diabetologie, psychologie, psychiatrie, práva i komunikace) ukázala naše možné slabiny a nejistoty i možná východiska a elegantní řešení konfliktů.

Třebaže jednání byla velmi přínosná, otevřela nám další možná témata i náměty pro další práci a sebezdokonalovávání. Snad i proto začínáme připravovat další ročník, který se uskuteční ve dnech 16.-17. března 2012, opět v hotelu IRIS Praha. Těšíme se i na vaši účast.

MUDr. Zdeněk Jankovec Ph.D.
I. interní klinika FN v Plzni

Fotogalerie:

Setkání v hotelu Iris

Setkání v hotelu Iris

Setkání v hotelu Iris

Setkání v hotelu Iris

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.