CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightAtestacechevron_rightAkreditovaná pracoviště a komisechevron_rightPožadavky na akreditovaná pracoviště I. a II. stupně v diabetologii

Požadavky na akreditovaná pracoviště I. a II. stupně v diabetologii

AP oboru diabetologie I. typu

A. Předmět činnosti.

AP zajišťuje průběh povinné specializované praxe v oboru diabetologie, metabolismu a výživy (minimálně 30 měsíců), která zahrnuje práci na lůžkovém interním oddělení a v diabetologické ambulanci pod vedením odborného školitele.

B. Charakter pracoviště a materiálně-technické požadavky

AP disponuje lůžkovým zázemím (lůžkové interní oddělení) a specializovanou diabetologickou ambulancí. AP musí doložit seznam výkonů v diabetologii včetně výkonů nasmlouvaných se zdravotními pojišťovnami. Seznam prováděných výkonů přikládá pracoviště k žádosti na samostatné příloze.

AP má základní komplement, tj. laboratoř klinické biochemie a hematologie v nepřetržitém provozu, a laboratoř mikrobiologickou. Pracoviště disponuje základními zobrazovacími metodami (RTG, sonografie) a koná pravidelné klinickopatologické semináře.

Rozsah služeb odpovídá poskytované péči, pracoviště splňuje aktuální požadavky Rady pro akreditaci ČLS JEP

C. Personální požadavky

Minimálním požadavkem na AP je 1 odborný školitel, který vede zpravidla jednoho, případně dva školence.

Odborný školitel je lékař s atestací v oboru diabetologie (nejméně 5 let po atestaci) a s minimálně 5-ti letou praxí v oboru, v minimálním nedělitelném úvazku 0,5. Školitel dokládá svou způsobilost k výkonu funkce při žádosti pracoviště o akreditaci či reakreditaci licencí pro výkon vedoucího lékaře pro obor diabetologie podle StP č. 11 ČLK nebo profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Školitel může být zároveň vedoucím AP.

Vedoucí AP je lékař se specializací v oboru diabetologie nebo vnitřního lékařství (dle zákona 95 Sb) nebo atestací z vnitřního lékařství II. st. (nejméně 5 let po atestaci) a s minimálně 10-ti letou praxí v oboru, v minimálním nedělitelném úvazku 0,5 Vedoucí dokládá svou způsobilost k výkonu funkce při žádosti pracoviště o akreditaci či reakreditaci licencí pro výkon vedoucího lékaře pro obor diabetologie či vnitřního lékařství podle StP č. 11 ČLK nebo profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.

D. Zajištění podmínek školence

Pracovní místo, skříň, přístup k odborné literatuře a internetu

Způsob podání žádosti:

Pokud pracoviště splňuje předpoklady pro akreditaci zasílá přihlášky ve formě vyplněného dotazníku (Příloha 1-5) s požadovanými doklady o způsobilosti na MZ ČR, obor vědy, vzdělávání a uznávání kvalifikací (p. R. Stříbná, e-mail: radka.stribna@mzcr.cz).

AP oboru diabetologie II. typu

A. Předmět činnosti.

AP zajišťuje průběh doplňkové specializované praxe v oboru diabetologie, metabolismu a výživy dle vzdělávacího programu, která zahrnuje:

  • 14 týdnů na lůžkovém a ambulantním oddělení
  • 2 týdny v podiatrické ambulanci,
  • 2 týdny na jednotce intenzivní metabolické péče,
  • 1 týden celkem při edukaci pacientů,
  • 1 týden na akreditovaném obezitologickém pracovišti,
  • 2 týdny na akreditovaném osteologickém pracovišti,
  • 1 týden na dialyzační jednotce,
  • 1 týden na koronární jednotce,

B. Charakter pracoviště a materiálně-technické požadavky

AP má po stránce léčebně-preventivních aktivit statut diabetologického centra, který uděluje MZ na základě doporučení výboru ČDS. Navíc má jasně prokazatelné výukové a výzkumné aktivity

AP musí mít lůžkové oddělení, jednotku metabolické intenzivní péče (JIMP), specializované ambulance (diabetologická, osteologická-endokrinologická, obezitologická), podiatrickou ambulanci, edukační pracoviště a přímo spolupracovat s pracovišti jiných oborů (oddělení eliminačních metod, angiologické pracoviště, cévně chirurgické pracoviště, pracoviště intervenční radiologie, rehabilitace, ortopedie, oční pracoviště, neurologické pracoviště, kardiologické pracoviště, gastroenterologické pracoviště, endokrinologie a gynekologicko – porodnické pracoviště).

Seznam prováděných výkonů přikládá pracoviště k žádosti

Pracoviště přikládá ve své žádosti o akreditaci seznam prováděných výkonů seznam techniky, kterou používá pro diagnostickou a léčebně preventivní činnost na samostatné příloze Přílohy 2 a 3).

Nezbytností jsou laboratoře klinické biochemie, hematologie (v nepřetržitém provozu), mikrobiologieu a imunologie, stejně jako potupnost zobrazovacích metod (CT, MR, monografie, izotopy). Na pracovišti probíhají pravidelné klinickopatologické semináře.

C. Personální požadavky

Vedoucí AP 2. typu je lékař s atestací v oboru diabetologie a s nejméně 10-ti letou praxí v oboru. Dále dokládá svou způsobilost k výkonu funkce při žádosti pracoviště o akreditaci či reakreditaci licencí pro výkon vedoucího lékaře pro obor diabetologie podle StP č. 11 ČLK nebo profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.

Odborný školitel je lékař s atestací v oboru diabetologie s minimálně 5-ti letou praxí v oboru, v minimálním nedělitelném úvazku 0,5.

Školitel dokládá svou způsobilost k výkonu funkce při žádosti pracoviště o akreditaci či reakreditaci platnou licencí pro výkon vedoucího lékaře pro obor diabetologie podle StP č. 11 ČLK nebo profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.

Minimální počty dalších pracovníků s VŠ a SŠ vzděláním, jejichž zařazení a činnost vyplývá z programu specializační přípravy v diabetologii:

Lékař s atestací z diabetologie 3 psycholog 1 edukační sestra 1 podiatrická sestra 1 dietní sestra či nutriční terapeut 1

AP dokládá seznamem spolupráci s dalšími specialisty jiných oborů (Příloha 1):
(internista zaměřený na osteologii, internista zaměřený na problematiku metabolismu a výživy, internista zaměřený na problematiku obezity, endokrinolog, nefrolog, angiolog, angiochirurg, neurolog, oftalmolog, gynekolog- porodník, intervenční radiolog, ortopéd, gastroenterolog, protetik)

D. Výukové předpoklady

Pracoviště dokládá ve své žádosti seznamem odborných periodických časopisů a literatury vztahujících se ke specializačnímu oboru, že má školenec dostupné při stáži zdroje pro další vzdělávání (Příloha 1).

E. Vědecko-výzkumná činnost

Pracoviště přikládá k žádosti o akreditaci na samostatné příloze seznam odborných publikací svých pracovníků za poslední 3 roky (články a abstrakta odděleně) a seznam řešených výzkumných úkolů (grantů, záměrů aj.) (Příloha 4 a 5).

Způsob podání žádosti:

Pokud pracoviště splňuje předpoklady pro akreditaci zasílá přihlášky ve formě vyplněného dotazníku (Příloha 1-5) s požadovanými doklady o způsobilosti na MZ ČR, obor vědy, vzdělávání a uznávání kvalifikací (p. R. Stříbná, e-mail: radka.stribna@mzcr.cz).

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.