CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightAtestacechevron_rightPředatestační kurzychevron_rightMožnost získání specializace v diabetologii pro endokrinology

Možnost získání specializace v diabetologii pro endokrinology

Požadavky na níže uvedené praxe vznikly na základě vzájemné dohody akreditačních komisí MZ pro obory diabetologie a endokrinologie se souhlasem výborů ČES JEP a ČDS JEP.

Lékař se specializací v oboru endokrinologie může získat specializaci v oboru diabetologie pokud doloží splnění následujících požadavků

POVINNÁ PRAXE V OBORU

v trvání minimálně 12 měsíců v úvazku 1,0 (v období od poslední získané atestace) z toho:

a) povinná praxe v oboru na akreditovaném pracovišti pro diabetologii 1.typu (AP1) v trvání 30 týdnů, z toho:

 • 15 týdnů diabetologické praxe na lůžkovém oddělení,
 • 15 týdnů v diabetologické ambulanci v úvazku 1,0 s příslušným prodloužením školení při kratším rozsahu pracovní doby

(poznámka - Jde o praxi v diabetologické ambulanci či lůžkovém zařízení okresního typu pod vedením garanta s diabetologickou atestací a nejméně 5 lety praxe v oboru)

b) povinná doplňková praxe na akreditovaném pracovišti pro diabetologii 2.typu (AP2) v trvání 18 týdnů, z toho:

 • 11 týdnů na lůžkovém oddělení a diabetologické ambulanci
 • 2 týdny v podiatrické ambulanci,
 • 2 týdny na jednotce intenzivní metabolické péče,
 • 1 týden při edukaci pacientů,
 • 1 týden na oddělení eliminačních metod (hemodialýza, peritoneální dialýza)
 • 1 týden na koronární jednotce.

(poznámka - Jde o praxi ve vybraných diabetologických centrech - viz seznam AP2 v oboru diabetologie)

ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH

 • povinný specializační kurz před atestací - 1 týden,
 • doporučené další odborné akce pořádané IPVZ, ČLS JEP, LK aj.,
 • kurz v léčbě obezity - 1 týden.

V Praze, dne 30. 6. 2006

Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.                 
předseda akreditační komise MZ ČR
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně akreditační komise MZ ČR pro obor endokrinologie pro obor diabetologie a vedoucí subkatedry diabetologie IPVZ, Praha

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.