CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSpolečnostchevron_rightArchiv ČDSchevron_rightSEKCE - Pracovní skupina pro edukaci

SEKCE - Pracovní skupina pro edukaci

Činnost Pracovní skupiny pro edukaci byla na základě rozhodnutí Výboru ČDS dne 28. 1. 2020 ukončena.

Výbor ČDS vyslovil prof. Jirkovské a všem členům Pracovní skupiny poděkování za vykonanou činnost a za výsledky dosažené v rámci působení Pracovní skupiny.27. 5. 2014 byla na schůzi Výboru ČDS ustanovena Pracovní pro edukaci Výboru ČDS v původním složení: Hradec, Račická, Svačina, Adamíková, Prázný, Jirkovská, Kvapil, Brož, Šumník, Lacigová. Na poradách této pracovní skupiny byla rozšířena o zástupkyně sesterských organizací (Česká asosiace sester, Sekce sester ČDS, Nutriční terapeuti):  Čechová, Krajíčková, Mengerová, Havlová, Řihánková, Eliášová. Stálí členové skupiny si podle potřeby mohou přizvat další osoby podle plánovaného projednávaného tématu.

Pravidelné schůze pracovní skupiny se konají 3x do roka. Byly již realizovány workshopy a první ročník projektu Skupinové edukace (opět hyperlink na tento projekt na stránkách ČDS). Nyní se připravuje druhý ročník, na který je možné se přihlásit na adrese http://edukace.gsymposion.cz/ (hyperlink).

Činnost pracovní skupiny

Plnění Národního diabetologického programu

Je nutné vytvořit komplexní systém edukace, který by byl prováděn profesionálními edukátory v regionálních edukačních pracovištích a který by zabezpečil všeobecnou dostupnost edukace pro pacienty, a to nejen při diagnóze diabetu, ale opakovaně v průběhu nemoci.

  • Zavedení strukturovaného skupinového edukačního programu v edukačních pracovištích: Projekt skupinové edukace (toto prosím jako hyperlink na Projekty podporované ČDS -> Skupinové edukace)
  • Podpora rozšíření sítě edukačních pracovišť, odpovídajících doporučeným postupům ČDS v edukaci. Podpora spolupráce diabetologů a praktických lékařů s těmito pracoviš Spádová oblast je cca 100 000 obyvatel, tj. cílový počet edukačních pracovišť je přibližně 100 pro ČR.
  • Zajištění podmínek pro činnost těchto pracovišť – hrazení zdravotními pojišťovnami a ze strany podpory příslušnými orgány státní správy včetně MZ ČR.
  • Aktualizace edukačních programů zapojením moderní technologie (např. analýzy dat z glukometrů, inzulinových pump a kontinuálních monitorů pomocí počítačové techniky)
  • Podpora spolupráce nutričních terapeutů s diabetology i spolupráce na úrovni společných konferencí diabetologických (zejména sesterských) a nutričních
  • Podpora zapojení praktických lékařů do spolupráce s diabetology a edukačními sestrami v oblasti edukace
  • Podpora psychologických metod v edukaci.

Koordinátor pracovní skupiny

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Odborný sekretář: Kateřina Čechová
Centrum diabetologie IKEM
mail: alexandra.jirkovska@ikem.cz

Vzdělávací akce

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

calendar_today
23.05.2024
Ostrava

Screening rizika syndromu diabetické nohy

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.