CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightMožnost získání specializace v diabetologii pro internistychevron_rightAtestacechevron_rightPředatestační kurzy

Možnost získání specializace v diabetologii pro internisty

  • pro lékaře se specializací v oboru vnitřního lékařství (dle zákona 95 Sb) nebo atestací z vnitřního lékařství II. stupně

Požadavky na níže uvedené praxe vznikly na základě vzájemné dohody akreditačních komisí MZ pro obory diabetologie a vnitřního lékařství se souhlasem výborů ČIS JEP a ČDS JEP.

Lékař se specializací v oboru vnitřního lékařství (dle zákona 95 Sb) nebo atestací z vnitřního lékařství II. stupně může získat specializaci v oboru diabetologie, pokud doloží splnění následujících požadavků :

POVINNÁ PRAXE V OBORU

v trvání minimálně 12 měsíců v úvazku 1,0 (v období od poslední získané atestace) z toho:

a) povinná praxe v oboru na akreditovaném pracovišti pro diabetologii 1.typu (AP1):

6 měsíců na diabetologické ambulanci v úvazku 1,0 s příslušným prodloužením školení při kratším rozsahu pracovní doby
(poznámka - Jde o praxi v diabetologické ambulanci pod vedením garanta s diabetologickou atestací a nejméně 5 lety praxe v oboru)

b) povinná doplňková praxe na akreditovaném pracovišti pro diabetologii 2.typu (AP2) v trvání 6 měsíců, z toho:

  • 16 týdnů na lůžkovém oddělení a diabetologické ambulanci,
  • 2 týdny v podiatrické ambulanci,
  • 2 týdny na jednotce intenzivní metabolické péče,
  • 1 týden při edukaci pacientů,
  • 1 týden na akreditovaném obezitologickém pracovišti,
  • 2 týdny na akreditovaném osteologickém pracovišti.

(poznámka - Jde o praxi ve vybraných diabetologických centrech - viz seznam AP2 v oboru diabetologie)

ÚČAST NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH

  • povinný specializační kurz před atestací - 1 týden,
  • doporučené další odborné akce pořádané IPVZ, ČLS JEP, LK aj.,
  • kurz v léčbě obezity - 1 týden.

V Praze, dne 30. 6. 2006

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
předseda akreditační komise MZ ČR pro obor vnitřního lékařství
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně akreditační komise MZ ČR pro obor diabetologie
Vedoucí subkatedry diabetologie IPVZ, Praha

Vzdělávací akce

calendar_today
24.04.2024 - 27.04.2024
Luhačovice

60. diabetologické dny - Luhačovice

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.