Cena ČDS za nejlepší publikaci za rok 2019

Cena ČDS za nejlepší publikaci za rok 2019

10.12.2019

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP připomíná přihlášky autorů na ceny za nejlepší publikace (monografie a odborné články) v oboru za rok 2019.

Informace dle zákona 378 / 2007 Sb, § 11, písm. r . (ochranné prvky léčiv)

20.11.2019

Seznámení s legislativně náročným rozhodnutím MZ ČR.

Nové doporučené postupy použití technologií

7.10.2019

Doporučený postup použití inzulínové pumpy a glukózových senzorů.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489