Akce

Vše Domácí Zahraniční
Vše Každoroční MimořádnéKurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

22.3.2019 - 25.10.2019 -
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština


5.Workshop castování

Workshop je určen pro lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky. Akce je akreditována a garantována ČLK a ČAS.
30.3.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Centrum diabetologie, IKEM, Vídeňskí 1958, Praha 4

Čas akce: Čas: 9:30 - 16:10

Garant akce: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. /CD IKEM, Praha/

Program: Během workshopu je možné se seznámit s principy a různými technikami castování, které využíváme v léčbě syndromu diabetické nohy – např. se snímatelnými kontaktními fixacemi a/nebo snímatelnými kontaktními dlahami, aplikovatelnými v pooperační péči u nemocných po chirurgických výkonech prováděných na dolní končetině.
Pozvánka ke stažení zde
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti JEP
Jednací jazyk: čeština


55. diabetologické dny

10.4.2019 - 13.4.2019 - Luhačovice
Stát: Česká republika
Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
Web: http://www.diadny.cz...
Jednací jazyk: čeština


International Symposium on the Diabetic Foot

22.5.2019 - 29.5.2019 - Haag
Stát: Nizozemí
Web: http://www.diabeticfoot.nl...
Pořadatel: The International Working Group on the Diabetic Foot
Jednací jazyk: angličtina


Kurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v pediatrii

13.6.2019 - 9.11.2019 -
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština


Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
20.6.2019 - 21.6.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Syndrom diabetické nohy

29.11.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha, IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489