Akce

Vše Domácí Zahraniční
Vše Každoroční MimořádnéKurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků

22.3.2019 - 25.10.2019 -
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština


Kurz - Glukózové senzory v léčbě diabetu

Termíny:
20.5.2019 Brno
24.9.2019 Praha
5.11.2019 Olomouc
20.5.2019 - 5.11.2019 -
Stát: Česká republika
Web: http://www.kurzcgm.cz...
Pořadatel: 3. IK 1.LF UK a VFN
Jednací jazyk: čeština


International Symposium on the Diabetic Foot

22.5.2019 - 29.5.2019 - Haag
Stát: Nizozemí
Web: http://www.diabeticfoot.nl...
Pořadatel: The International Working Group on the Diabetic Foot
Jednací jazyk: angličtina


Kurz certifikovaný MZČR pro všeobecné sestry v pediatrii

13.6.2019 - 9.11.2019 -
Stát: Česká republika
Jednací jazyk: čeština


Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
20.6.2019 - 21.6.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Syndrom diabetické nohy

29.11.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha, IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489