Akce

Vše Domácí Zahraniční
Vše Každoroční MimořádnéDiagnostika a terapie syndromu diabetické nohy - Specializační odborné stáže

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie, angiologie či interny a pro podiatrické sestry.
Program: Diagnostika, prevence, celková a lokální terapie syndromu diabetické nohy, včetně praxe na podiatrické ambulanci
Termíny:
7. – 11. 1. 2019
28. 2. – 1. 3. 2019
11. – 15. 3. 2019
17. – 21. 6. 2019
7.1.2019 - 21.6.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kurz pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci

(viz. specializační odborná stáž „Edukace a léčba diabetiků léčených inzulinem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci)
Určeno : Pro pacienty s diabetem, kteří jsou léčeni inzulínem
Program: Komplexní strukturovaná edukace za hospitalizace na lůžkovém oddělení CD IKEM
Termíny:
14. – 18. 1. 2019
25. – 29. 3. 2019
27. – 31. 5. 2019
25. 2. – 1. 3. 2019 tento termín není vázán na termín „Edukace a léčba diabetiků léčených inzulinem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci“
14.1.2019 - 1.3.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Edukace a léčba diabetiků léčených inzulínem při kurzu pro pacienty při hospitalizaci

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie, endokrinologie angiologie či interny, další lékaře se zájmem o skupinové edukační programy pro diabetiky a edukační sestry
Program: Praktické metody individuální a skupinové edukace diabetiků, včetně selmonitoringu. účast na skupinovém edukačním kurzu pro pacienty
Termíny:
14. -18. 1. 2019
25. – 29. 3. 2019
27. – 31. 5. 2019
(termíny se musí krýt s kurzem pro nemocné léčené inzulínem při hospitalizaci)
14.1.2019 - 31.5.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Monitorace glykémií pomocí senzorů

Určeno pro diabetology a endokrinology
Program: Praktická výuka zaměřená na monitoraci glykémií pomocí senzorů – indikace, stahování dat, hodnocení křivek a edukace pacienta
Termíny:
25. 1. 2019
3. 5. 2019
7. 6. 2019
25.1.2019 - 7.6.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Diagnostika a léčba poruch kostního metabolismu a vybraných endokrinopatií

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie.
Program: Endokrinní problémy a jejich řešení u diabetických pacientů, diabetogenní účinek některých endokrinních chorob. Štítná žláza a diabetes mellitus. Endokrinní poruchy u diabetiků s chronickým renálním selháním. Osteoporóza a její léčba. Praktická stáž v endokrinologické ambulanci.
18.3.2019 - 22.3.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Praha 4, Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy - odborná stáž

Určeno pro lékaře interních oborů a praktické lékaře
Program: Praktická výuka diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci a moderní terapeutické přístupy
1.4.2019 - 3.4.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Vídeňská 1958/9, Centrum diabetologie IKEM

Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Moderní diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy - odborná stáž

Určeno pro lékaře interních oborů a praktické lékaře
Program: Praktická výuka diagnostiky a terapie syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci a moderní terapeutické přístupy
1.4.2019 - 3.4.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou I

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
4.4.2019 - 5.4.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Syndrom diabetické nohy pro nezdravotníky

Určeno pro pedikéry, ošetřovatele, pracovníky home care
Program: Praktická výuka diagnostiky syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci
Termín:
4. – 5. 4. 2019
13. – 14. 6. 2019
4.4.2019 - 14.6.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


55. diabetologické dny

10.4.2019 - 13.4.2019 - Luhačovice
Stát: Česká republika
Místo konání: Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
Web: http://www.diadny.cz...
Jednací jazyk: čeština


Syndrom diabetické nohy pro nezdravotníky

Určeno pro pedikéry, ošetřovatele, pracovníky home care
Program: Praktická výuka diagnostiky syndromu diabetické nohy se zaměřením na prevenci
Termín:
4. – 5. 4. 2019
13. – 14. 6. 2019
4.5.2019 - 14.6.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Komplexní léčba syndromu diabetické nohy

Určeno pro chirurgy po absolvování základního chirurgického kmene, kteří se hodlají specializovat na léčbu syndromu diabetické nohy ve spolupráci s katedrou všeobecné chirurgie
13.5.2019 - 16.5.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: IKEM (Klinika transplantační chirurgie, Centrum Diabetologie)
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Katedra všeobecné chirurgie, Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


Kontinuální monitorace a selfmonitoring glykémií, terapie inzulínovou pumpou II

Určeno pro zájemce o danou problematiku zejména lékaře diabetology, internisty, praktické lékaře a edukační sestry
20.6.2019 - 21.6.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Web: http://www.IPVZ.cz...
Pořadatel: Subkatedra diabetologie IPVZ a Centrum diabetologie IKEM
Jednací jazyk: čeština


5.Workshop castování

Workshop je určen pro lékaře, odborné sestry vyškolené v podiatrii i ostatní zdravotníky. Akce je akreditována a garantována ČLK a ČAS.
30.9.2019 - Praha
Stát: Česká republika
Místo konání: Centrum diabetologie, IKEM, Vídeňskí 1958, Praha 4

Čas akce: Čas: 9:30 - 16:10

Garant akce: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. /CD IKEM, Praha/

Program: Během workshopu je možné se seznámit s principy a různými technikami castování, které využíváme v léčbě syndromu diabetické nohy – např. se snímatelnými kontaktními fixacemi a/nebo snímatelnými kontaktními dlahami, aplikovatelnými v pooperační péči u nemocných po chirurgických výkonech prováděných na dolní končetině.
Pozvánka ke stažení zde
Pořadatel: Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti JEP
Jednací jazyk: čeština


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489