Novinky

Dne 3. července 2018 nás opustil profesor MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Dne 3. července 2018 nás opustil profesor MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Dne 3. července 2018 nás opustil profesor MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., přední český internista a diabetolog, který se zasloužil o vybudování moderní české diabetologie.

Vytvořil první národní diabetologický program, jímž předznamenal již počátkem osmdesátých let minulého století významné postavení diabetologie v rámci českého zdravotnictví. Zasadil se o vytvoření široké aliance zdravotníků, pacientů a dalších subjektů zaměřené na prosazování kvalitní péče o diabetickou populaci.

Jeho organizační schopnosti přispěly k řadě doporučení, takže se česká diabetologie zařadila mezi přední nejen v Evropě. Orientoval mladou generaci lékařů k modernímu myšlení v interně a diabetologii.

Česká diabetologie ztrácí v osobnosti profesora Rybky nejen lékaře s širokým rozhledem v medicíně, ale i člověka zastávajícího humanitní postoje v rámci celé společnosti.

Jan Škrha

Zpráva ke stažení [PDF]


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489