Společný postup a atestace v nově ustanoveném specializačním oboru

DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

1. Dokončení specializačního vzdělávání

a) Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání v oboru diabetologie nebo endokrinologie do 30. června 2009 (podle vyhlášky č. 233/2008 Sb.) – mohou dokončit specializační vzdělávání v diabetologii nebo endokrinologii podle vzdělávacího programu z roku 2005 nebo v novém oboru diabetologie a endokrinologie podle vzdělávacího programu z roku 2010, ale s podmínkou splnění veškerých požadavků daných příslušným vzdělávacím programem

b) Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru diabetologie nebo endokrinologie nebo vnitřní lékařství si mohou získat specializovanou způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie po doplnění praxe a kurzů podle příslušné části vzdělávacího programu z roku 2010.

c) Lékaři zařazení do specializačního vzdělávání po 1.7. 2009 musí absolvovat specializační vzdělávání jen podle vzdělávacího programu diabetologie a endokrinologie z roku 2010.

2. Organizace atestační zkoušky v novém oboru diabetologie a endokrinologie

a) atestace lékařů v novém oboru diabetologie a endokrinologie

b) atestace lékařů se specializací v oboru diabetologie – doplní si část endokrinologickou podle VP (část 2.3)

c) atestace lékařů se specializací v oboru endokrinologie – doplní si část diabetologickou podle VP (část 2.4)

d) atestace lékařů se specializací vnitřní / interní lékařství nebo pediatrie/dětské lékařství – doplní si část podle VP (část 2.5)
struktura atestace podle odst. 2a).

3. Posuzování přihlášek, absolvované praxe

4. Složení atestační komise

Revize 25.11. 2011 (AK MZ ČR)

Prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc
Předsedkyně AK oboru diabetologie a endokrinologie

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489