Výbor podiatrické sekce

Předsedkyně

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Místopředsedkyně

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Členové výboru

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
MUDr. Miroslav Koliba
MUDr. Bedřich Sixta
MUDr. Jarmila Jirkovská
Bc. Hana Kůsová
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489