Výbor podiatrické sekce

Předseda

MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Místopředseda

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Členové

Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
MUDr. Miroslav Koliba
Bc. Hana Kůsová
MUDr. Pavlína Piťhová
MUDr. Bedřich Sixta

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489