Výbor podiatrické sekce

Funkční období: 2020 – 2024

Předsedkyně: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Místopředsedkyně: MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Členové výboru

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská CSc.
MUDr. Miroslav Koliba, MBA
MUDr. Bedřich Sixta
MUDr. Jarmila Jirkovská
Bc. Hana Kůsová

Kontaktní email: podisekce@email.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489