CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightAktivitychevron_rightRegistry podporované ČDSchevron_rightRegistr gravidit pacientek s pregestačním diabetem

Registr gravidit pacientek s pregestačním diabetem

Tento registr byl založen roku 2009. Jeho cílem je Cílem projektu je sbírat data o průběhu všech gravidit u pacientek s diabetem mellitem 1. a 2. typu, MODY a LADA. 

O registru

V současné době má k dispozici data od 390 pacientek – 66% s DM 1. typu, 31% s DM 2. typu a 3% MODY. Je k dispozici 292 protokolů o graviditách u žen s DM 1. a 131 graviditách u žen s DM 2. typu. Výsledky registru jsou pravidelně prezentovány formou přednášek a posterů na diabetologických kongresech a seminářích, zejm. Diabetologické dny v Luhačovicích a Technologie v diabetologii v Darové.

Postup spolupráce

Ošetřující diabetolog event. ve spolupráci s gynekologem a neonatologem po vyplnění protokolů sledování ech (plánovaných i neplánovaných) ukončených diabetických gravidit (porodem i potratem) v daném kalendářním roce zasílá průběžně nebo 1x ročně kopie protokolů + kopie podepsaných informovaných souhlasů koordinátorce projektu, která bude zodpovědná za další zpracování dat. Event. lze vyplnit pouze diabetologickou část protokolu a přiložit kopii zprávy o narození dítěte.

Význam registru

Chápeme, že Registr představuje další práci navíc. Přesto prosíme o spolupráci. Pouze zapojením všech zúčastněných lékařů, kteří pečují o gravidity pacientek s pregestačním DM (nejedná se o pacientky s gestačním DM) má projekt šanci na úspěch a přinese důležité informace, které můžou přispět k menšímu výskytu perinatálních komplikací, které nejenom bezprostředně ohrožují novorozence po porodu, ale ovlivňují i dlouhodobě jeho další život (psychomotorický vývoj, riziko obezity, diabetu apod.). Děkujeme za spolupráci těm, kteří se do registru již zapojili.

Koordinátor registru
MUDr. Daniela Čechurová
Diabetologické centrum I.IK FN Plzeň
e-mail: cechurova@fnplzen.cz

Dokumenty ke stažení
Důvody a cíle registru [DOC]
Protokol sledování gravidity [DOC]
Informovaný souhlas pacientky se sběrem dat [DOC]

Vzdělávací akce

calendar_today
29.05.2024 - 31.05.2024
Praha

16th Annual International Conference of the D&CVD Study Group

calendar_today
30.05.2024 - 01.06.2024
Štrbské pleso

XXXIV. DIABETOLOGICKÉ DNI s medzinárodnou účasťou

calendar_today
31.05.2024 - 01.06.2024
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.