Členství v podiatrické sekci

Jak se stát členem Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP:

Podmínkou je členství v ČDS. V přihlášce do ČDS zaškrtněte příslušnou sekci a přihlášku odešlete na sekretariát ČDS (diabetologie@email.cz). Po schválení na členské schůzi obdržíte informaci o přijetí do sekce. Členství v sekci je pro členy ČDS bezplatné. Členy Podiatrické sekce mohou být i zdravotníci z jiných oborů (sestry, angiologové, chirurgové, ortopedi,  protetici apod.).

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489