Sekce sester

logo

Vážené a milé kolegyně,

vítáme vás na stránkách Sekce sester. Chtěly bychom, abyste zde získaly nejen aktuální informace  o  vzdělávání, pořádaných seminářích a činnosti výboru, ale také bychom vám rády přiblížily důležité historické mezníky, které vývoj naší Sekce provázely od počátků do současnosti.

V roce 1994 byla z podnětu lékařů- diabetologů a díky chvályhodné iniciativě některých aktivních a optimistických kolegyň založena samostatná Sekce sester v rámci České diabetologické společnosti. V té době jsme se setkávaly v Luhačovicích na Diabetologických dnech už asi 5 let, ale zatím jen neoficiálně.

Dalším impulsem založit profesní organizaci byly i zkušenosti našich kolegyň ze zahraničí, kde podobné organizace již dlouho úspěšně pracovaly.

V dalších letech se činnost organizace úspěšně rozvíjela. Pod její záštitou se začaly konat odborné semináře, vyvrcholením je každoroční setkání v rámci Diabetologických dnů v Luhačovicích.

Jak šel čas, došlo k těmto významným historickým mezníkům:

Naše logo bylo vybráno a navrženo v r. 1997. 

Co logo představuje? Jak jistě víte, Joslin diabetes center v Bostonu v USA uděluje diabetikům aplikujícím si inzulín 50 let tzv. Joslinovu medaili. Na této stříbrné medaili jsou zobrazeni tři ušlechtilí koně pádící bok po boku. Jeden nese jméno Inzulín, druhý Dieta a třetí Cvičení. Jedná se o metaforické ztvárnění tří tradičních aspektů léčby diabetu. Koně drží na uzdě lidská postava, stojící na hřbetě prostředního z nich. Prof. Michael Berger z Dusseldorfu komentoval výjev zobrazený na medaili slovy:“ Dlouho jsme žili v bludu, že člověkem držícím v rukou otěže péče o diabetiky je lékař. Dnes jsme chytřejší, víme, že je to pacient“.

Logo  naší Sekce je jakousi variantou toho původního Joslinova s tím, že jsou to koně, kteří jako by se připravovali k vytrvalostnímu klusáckému závodu a vedle vozky, který samozřejmě představuje pacienta, je zde ještě jedna postavička a tou je podle našich představ edukátor, který mu radí jakou zvolit taktiku v tomto předlouhém a náročném běhu.

Dnes již je známo, že edukace je nezbytnou a nenahraditelnou součástí léčby nemocného s diabetem, protože vlastní kompenzace diabetu spočívá z velké části na pacientovi samotném.

Díky odborným seminářům, společným setkáváním  se můžeme nejen vzdělávat, ale také se vzájemně obohacovat o nové zkušenosti a tím snad pomoci pacientům toto nelehké onemocnění lépe zvládat.

Vy, co jste členky naší sekce, jste vítány s každým příspěvkem do našeho společného časopisu“ Sestra v diabetologii“ či na společné stránky ČDS. Zároveň na těchto stránkách rády zveřejníme vaše nápady nebo kritiky.

Vy, co dosud členky nejste – přihlaste se, těšíme se na vás.

Přihláška

Informace či dotazy zasílejte na adresu rihankova@fnplzen.cz.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489