CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightAktivitychevron_rightProjekty podporované ČDSchevron_rightSPACE

SPACE

SPACE - Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu

Cílem projektu SPACE bylo získat antropometrické parametry, data o přítomnosti komplikací, nastavené terapii a metabolickém stavu pacientů přijímaných do péče diabetologa. Sekundárními cíli bylo zjištění průměrné doby trvání diabetu při 1. návštěvě diabetologické ambulance, prevalence komplikací diabetu při příjmu do diabetologické péče a struktura terapie diabetu, hypertenze a hyperlipoproteinémie.

Bylo analyzováno 778 validně vyplněných dotazníků od pacientů průměrného věku 62 let (55 % pacientů bylo ve věku 50-69 let), 56,6 % byli muži. U těchto pacientů byly sumarizovány sledované parametry pomocí popisných statistik a dále statisticky porovnány vrámci jednotlivých skupin pacientů, rozdělených dle původu pacienta.

Primární cíle

Jakákoliv komplikace byla zaznamenána u 272 pacientů (35,0 %). Ze sledovaných komplikací byly nejčastější ICHS (18,6 %), diabetická neuropatie (7,8 %) a CMP (5,5 %). Diabetická nefropatie (zahrnuje jakoukoliv z komplikací diabetická nefropatie incipientní, diabetická nefropatie manifestní či renální insuficience) byla zaznamenána u 11,1 % pacientů. V rámci jednotlivých skupin dle původu pacienta byly 3 nejčastější komplikace a diabetická nefropatie následující:

  • Praktický lékař: ICHS (16,5 %), diabetická neuropatie (7,8 %) ,renální insuficience (5,4 %), diabetická nefropatie (10,8 %)
  • Specialista: ICHS (26,7 %), CMP (8,0 %), ICH DK, diabetická neuropatie (6,7 %), diabetická nefropatie (12,7 %)
  • Pacienti, kteří přišli sami: ICHS (16,3 %), diabetická neuropatie (10,9 %), diabetická retinopatie prostá (8,7 %), diabetická nefropatie (10,9 %)
  • Pacienti, kteří přišli jinou cestou: ICHS (16,3 %), diabetická retinopatie prostá (8,8 %), diabetická neuropatie a diabetická nefropatie manifestivní (5,9 %), diabetická nefropatie (8,8 %)

Před příchodem k diabetologovi má jakoukoliv farmakoterapii 74,9 % pacientů (po návštěvě je to 96,7 % pacientů). Antidiabetika nebo inzulín bralo před návštěvou 48,3 % pacientů po návštěvě diabetologa 92,5 % pacientů. Před první návštěvou diabetologa bralo antidiabetika 40,0 % pacientů, hypolipidemika 20,2 % pacientů, antihypertenziva 36,8 % pacientů, inzulín 10,8 % pacientů. Nejčastěji užívaným antidiabetikem byl před první návštěvou metformin (33,0 %) a nejčastějším hypolipidemikem statiny (18,4 %).

Nejčastěji podávaným lékem v rámci všech skupin je metformin, kdy u pacientů od praktického lékaře po návštěvě diabetologa bere kombinaci s metforminem 78,3 % pacientů a pouze metformin 49,0 % pacientů, u pacientů od specialisty je to 66,7 % v kombinaci a 38,7 % samostatně, u pacientů, kteří přišli sami, bere metformin v kombinaci 60,9 % a samostatně jenom 19,6 % a pacienti s jinou cestou původu mají kombinaci v 64,7 % případů a pouze metformin má 35,3 % pacientů.

Sekundární cíle

Mezi sekundárními cíli byla vyhodnocena délka trvání diabetu. Vzhledem k sešikmenému rozdělení tohoto parametru je vhodné pro popis použít medián. Medián u všech pacientů byl 1 rok, kdy v rámci jednotlivých skupin dle původu pacienta se statisticky významně lišila délka trvání u pacientů, kteří přišli sami (medián 5 let) a ostatními skupinami (medián 1 rok).

Struktura terapie před přijetím k diabetologovi je již popsána v rámci primárního cíle. Po návštěvě diabetologa se výrazně farmakoterapie zvýšila ze 74,9 % na 96,7 %. Po návštěvě diabetologa mělo 82,8 % pacientů antidiabetika, 50,1 % pacientů hypolipidemika, 63,8 % antihypertenziva a 19,4 % pacientů inzulín. Nejčastěji podávaným antidiabetikem byl metformin u73,4 % pacientů a nejčastějším hypolipidemikem byly statiny v 44,7 % případů. U pacientů rozdělených dle původu byla nejvýraznější změna u pacientů od praktického lékaře, kdy před návštěvou diabetologa bylo bez farmakoterapie plných 58,0 % pacientů a po návštěvě diabetologa již jen 7,6 %.

Kontakt:
Garant projektu: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze
Diabetologická asociace ČR, Praha
e-mail: milan.kvapil@fnmotol.cz

Vzdělávací akce

calendar_today
24.04.2024 - 27.04.2024
Luhačovice

60. diabetologické dny - Luhačovice

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.