Ceny za publikační aktivitu v oboru diabetologie za rok 2019

Výbor České diabetologické společnosti ČLS JEP udělil ceny za nejlepší publikace (monografie a odborné články) v oboru za rok 2019.

Udílené ceny

Cena profesora Syllaby za monografii

MUDr. Jana Urbanová

Diabetes typu MODY
Urbanová J., Brunerová L., Brož J., Maxdorf 2019, 64 s.

Cena profesora Páva za originální publikaci (nezávisí na věku hl. autora)

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

Glycemic outcomes in adults with T1D are impacted more by continuous glucose
monitoring than by insulin delivery method: 3 years of follow-up from the
COMISAIR study.
Šoupal J. a spol., Diabetes Care 42, 2019, doi.org./10.2337/dc19-0888

Cena profesora Bartoše za originální publikaci (hl. autor do 35 let věku)

MUDr. Vít Neuman

Human gut microbiota transferred to germ-free NOD mice modulate the
progression towards type1 diabetes regardless of the pace of beta cell function
loss in the donor.
Neuman V. a spol., Diabetologia 2019, doi 10.1007/s00125-019-4869-2

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489