O nás

Podiatrická sekce ČDS ČLS JEP byla z iniciativy Prof. MUDr. Alexandry Jirkovské CSc.  založena výborem ČDS 4. 10. 2005. Sekce je koncipována jako analogie Diabetic Foot Study  Group (DFSG) při Evropské asociaci pro studium diabetu (EASD). 

Hlavním cílem sekce je snížení výskytu syndromu diabetické nohy (SDN), jeho komplikací  a zkvalitnění života pacientů se SDN.

 

Mezi konkrétní aktivity sekce patří:

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489