Skupinové edukace

Zavedení skupinových edukací v edukačních pracovištích pro diabetiky

Základní informace o projektu

Cíl pilotního projektu: Cílem projektu je ověřit význam skupinové edukace pro kvalitu života pacienta s diabetem.

Popis současné situace: Skupinová edukace je strukturovaná výuka pro skupinu pacientů s diabetem a je doporučována ve standardech ČDS. V současnosti není běžně prováděna a nemá ohodnocení zdravotními pojišťovnami.

Odůvodnění realizace: Podpora zavedení skupinové edukace v edukačních pracovištích pro diabetiky tak, aby byla tato pracoviště podpořena jak finančně, tak metodicky a motivačně. Na základě dlouhodobějších zkušeností pak příprava výkonu pro zdravotní pojišťovny.

Popis projektu: Vypracování strukturované skupinové výuky na jednotlivá témata v edukačních centrech ustanovených ČDS pro skupinu diabetiků s vyhodnocením úrovně před a po výuce pomocí znalostního testu. V edukaci se zúčastní lékař diabetolog, edukační a diabetologická sestra, odborníci dle tématu, nutriční terapeut, fyzioterapeut, psycholog. Celý projekt bude sjednocen úvodním workshopem pro lékaře a edukační sestru každého centra a zhodnocen na závěrečném workshopu.

Cílová skupina: 6-12 pacientů s diabetem v každém centru

Místo realizace: edukační centra pro pacienty s diabetem v ČR

Délka realizace: úvodní a závěrečný workshop, 4x 2 vyučovací hodiny s odstupem 2-3 týdnů na každém pracovišti

Hmotné výstupy: získaná znalostní data, systém skupinových edukací použitelný v běžné praxi v péči o pacienta s diabetem, zlepšení kvality života pacienta s chronickým onemocněním

Kontakt:
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Centrum diabetologie IKEM, Praha
e-mail: alexandra.jirkovska@ikem.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489