CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightAktivitychevron_rightProjekty podporované ČDSchevron_rightPrůzkum vnímání diabetu

Průzkum vnímání diabetu

Cílem projektu bylo posoudit, jak lidé reálně vidí riziko onemocnění diabetem a jeho dopad na běžný život.

Metodika

 • Byl vybrán reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+
 • Data byla získána telefonickým dotazováním
 • Informace byly získány od 501 respondentů

Výsledky

 • Více jak polovina lidí (56 %) si uvědomuje, že cukrovka / diabetes je velmi závažné onemocnění, které může mít velmi těžké, život ohrožující komplikace.
 • Podle 4 lidí z 10 se jedná o středně závažné onemocnění, které lidem trochu komplikuje život a pouze 2 % obyvatel označily diabetes za ne příliš závažné onemocnění.
 • Relativně častěji si vysokou závažnost onemocnění cukrovkou uvědomují lidé starší 60 let (65 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním (68 %)
 • Necelé 2/3 populace (62 %) tvrdí, že se stravují zdravě. Nepochybně je to u řady lidí jen deklarace – stačí vidět obsahy nákupních košíků v běžném supermarketu. Ženy (70 %) výrazně častěji než muži (56 %) uvádějí, že se stravují zdravě. Též senioři
  (72 %) se častěji než průměrná populace stravují zdravěji.
 • Pravidelně sportuje necelá 1/2 populace (45 %). Častěji než v průměru tráví čas sportem lidé ve věku do 29 let (56 %), lidé svobodní (52 %), vzdělaní (52 % SŠ s maturitou a 59 % VŠ) a lidé s nejvyššími osobními příjmy nad 20.000 Kč čistého měsíčně (64 %).
 • Téměř 1/2 populace má v rodinné anamnéze diabetes mellitus. Diabetem trpěl či trpí alespoň 1 jejich nejbližší příbuzný – rodič, prarodič či sourozenec.

Hlavní zjištění

 • Lidé vnímají diabetes mellitus jako středně vážné až vážné onemocnění, jehož výskyt v České republic stoupá a stát by mu měl věnovat větší pozornost než dosud. Nicméně jako nejzávažnější onemocnění považují občané ČR onkologická onemocnění a HIV/AIDS.
 • Dvě třetiny lidí starších 60 let jsou přesvědčeny, že riziko onemocnění diabetem je v jejich případě velmi nízké nebo nízké. Nicméně po vyhodnocení reálného a nikoli vnímaného rizika, se ukazuje, že lidé, kteří reálně mají nízké riziko diabetu, to tak i většinou vnímají. Ale lidé, kteří mají vysoké riziko diabetu, si to většinou vůbec neuvědomují a jsou přesvědčeni, že jim tato závažná nemoc nehrozí!
 • Čtyři lidé z deseti dle svých slov nepodstupují (anebo si to neuvědomují) u svého praktického lékaře preventivní vyšetření na riziko onemocnění cukrovkou.
 • Informace o onemocnění cukrovkou by lidé nejraději získávali z informačních brožur a letáků, které získají od lékařů nebo si je vezmou v čekárnách či v lékárnách.

Odkazy

Tisková konference k projektu 2. 4. 2014

Kontakt:
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze
Diabetologická asociace ČR, Praha
e-mail: milan.kvapil@fnmotol.cz

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.