Průzkum vnímání diabetu

Cílem projektu bylo posoudit, jak lidé reálně vidí riziko onemocnění diabetem a jeho dopad na běžný život.

Metodika

Výsledky

Hlavní zjištění

Odkazy

Tisková konference k projektu 2. 4. 2014

Kontakt:
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze
Diabetologická asociace ČR, Praha
e-mail: milan.kvapil@fnmotol.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489