Průzkum vnímání diabetu

Cílem projektu bylo posoudit, jak lidé reálně vidí riziko onemocnění diabetem a jeho dopad na běžný život.

Metodika

Výsledky

Hlavní zjištění

Odkazy

Tisková konference k projektu 2. 4. 2014

Kontakt:
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze
Diabetologická asociace ČR, Praha
e-mail: milan.kvapil@fnmotol.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

10.12.2022
Praha

7. Workshop castování

26.4.2023 - 29.4.2023
Luhačovice

59. Diabetologické dny v Luhačovicích

26.5.2023 - 27.5.2023
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489