CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSpolečnostchevron_rightHistorie

Historie

Česká diabetologická společnost, ČDS

 • je odborná společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
  se sídlem v Praze
 • v čele společnosti je zvolený výbor, který má 12 členů a 3 členy revizní komise
 • anglický název: Czech Diabetes Society
 • je členem IDF

Historický vývoj ČDS

ČDS byla založena jako sekce ČLS JEP v roce 1963.

Zakládající členové:

 • MUDr. Richard Foit, DrSc. (2. LF UK, 1. předseda ČDS)
 • MUDr. Jiří Syllaba, DrSc. (3. LF UK)
 • Ota Dub (internista a spisovatel, Ústí nad Labem)

Další významní členové:

 • MUDr. Jan Stříteský
 • Otakar Postránecký
 • MUDr. Lidmila Hostomská
 • MUDr. Bedřiška Skamenová
 • Růžena Siebrová
 • MUDr. Jaroslav Páv, DrSc.
 • MUDr. Zdeněk Svoboda, DrSc

V prvním období byla snaha založit specializované pracoviště pro výzkum diabetu v České republice. K realizaci však nikdy nedošlo. Odborně se ČDS orientovala především na diagnostiku a terapii diabetu, postupně se vytvořil samostatný obor diabetologie, který si po klinické stránce udržoval úzký vztah k interně.

Předsedové ČDS

 • MUDr. Richard Foit, DrSc.
 • MUDr. Jiří Roštlapil, CSc.
 • MUDr. Miloš Středa, CSc.
 • MUDr. Jaroslav Páv, DrSc.
 • MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc.
 • MUDr. Jindra Perušičová, CSc.
 • MUDr. Jan Škrha, DrSc.
 • MUDr. Milan Kvapil, CSc.
 • MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Odborné akce

V roce 1965 se poprvé konaly Diabetologické dny v Luhačovicích, které jsou na témž místě pořádány dodnes. Z původně malé akce, které se zpočátku účastnilo několik desítek osob, se stal celostátní kongres, jehož se pravidelně účastní stovky diabetologů a internistů, ale i praktičtí lékaři a nelékařští zdravotníci. V posledních letech čítal kongres kolem 1500 účastníků. Od počátku byly Diabetologické dny organizovány jako akce České a Slovenské diabetologické společnosti. I po rozdělení republiky zůstal charakter akce s účastí z obou republik zachován.

Na sjezd do Luhačovic zavítala řada významných světových osobností, např. dr. Leo P. Krall (USA), prof. Tattersall (UK), prof. Boulton (UK), prof. D. Andreani (Itálie), prof. Pozilli (Itálie), prof. Del Prato (Itálie), prof. Landgraf (Německo), prof. Roden (Rakousko), prof. Grunberger (USA) a další.

Na Diabetologických dnech v Luhačovivích je každoročně udělováno několik ocenění — Syllabova přednáška, Cena prof. Páva za originální článek v mezinárodním časopise a cena prof. Syllaby za monografii. Na návrh výboru ČDS je udělováno Českou lékařskou společností JEP jmenování čestným členem ČDS a ČLS JEP.

Vedle výročního kongresu ČDS pořádá či podporuje řadu dalších odborných vzdělávacích akcí, například Technologie v diabetologii v Darové, Kongres postgraduální diabetologie v Poděbradech, Postgraduální diabetologický seminář v Brně či konferenci Dětská diabetologie v Praze.

V roce 1992 byla ČDS organizátorem z pověření výboru Evropské asocicace pro studium diabetu 28. výroční kongres EASD, který se uskutečnil v Praze ve dnech 8. - 11. 9. 1992. Celková účast byla 5100 osob, takže kongres se stal do té doby největším lékařským kongresem uspořádaným v naší republice. Předsedou kongresu byl prof. MUDr. Jaroslav Páv, DrSc.

V roce 1997 bylo v Praze uspořádáno 14. Mezinárodní dunajské symposium o diabetes mellitus, předsedou symposia byl doc. MUDr. Jan Škrha, CSc. V roce 2000 se v Praze konalo „International Symposium on Non-Enzymatic Glycation and Oxidative Stress in Diabetes mellitus“ jako samostatné symposium v rámci 36. výročního kongresu EASD pořádaného v Jeruzalémě. Předsedajícími byli J. Škrha, H. P. Hammes a U. J. Eriksson.

Organizace péče o pacienty s diabetem

Počátkem 70. let ČDS organizovala aktivity Svazu invalidů se zaměřením na diabetes. Z tohoto sdružení se později oddělila samostatná organizace Svazu diabetiků.

ČDS začala v 80. letech organizovat též celostátní Diabetologický program a vyvíjela širokou spolupráci s dalšími obory, jichž se právě realizace tohoto programu bezprostředně týkala (např. oftalmologie, gynekologie a porodnictví, biochemie aj). Od r. 2010 se vytváří nový Národní diabetologický program ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, na němž se podílejí také další odborné společnosti, včetně Společnosti všeobecného lékařství. Program je určen nejen k vytvoření podmínek zdravotní péče o diabetiky, ale též k prevenci diabetu a jeho komplikací v ČR.

Výbor spolupracuje s laickými organizacemi (Svazem diabetiků, Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí) při řešení společných otázek na jednáních s dalšími orgány (např. s Ministerstvem zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami apod.). Za účelem koordinace odborných aktivit i aktivit laických organizací a prosazování cílů péče o diabetiky byla vytvořena Diabetická asociace České republiky (DAČR) v r. 2009.

Na podzim roku 2003 bylo založeno Občanské sdružení ambulantní diabetologů jako organizace hájící zájmy praktických diabetologů.

Aktivity ČDS

Výbor systematicky zpracovává a novelizuje Doporučené postupy týkající se jednotlivých oblastí péče o pacienty s diabetem, které jsou dostupné na stránkách společnosti a též v tištěné formě v časopise Diabetologie metabolismus, endokrinologie, výživa.

ČDS je jednou z odborností, které se od r. 1998 podílejí na náplni časopisu Diabetologie, Endokrinologie, Metabolismus, Výživa. Členy redakční rady jsou za ČDS: prof. Anděl (šéfredaktor), prof. Bartoš, prof. Perušičová, prof. Rušavý, prof. Haluzík, prof. Cinek a prof. Škrha.

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.