Odborné akce


Psychodny 2023

Hlavní téma: Kdo všechno je zodpovědný za úspěch léčby?

Zpráva z XIV. ročníku mezioborového sympózia diabetologických týmů se zástupci z řad psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů

Hlavní téma: psychohygiena, pozitivní psychologie a mindfulness

Zpráva z XIII. ročníku mezioborového setkání diabetologických týmů s odborníky z řad psychiatrie a psychologie

Hlavní téma "Když se nedaří, jak se dařit má."

Zpráva z XII. ročníku Mezioborového setkání diabetologických týmů s psychology a psychiatry

XI. ročník mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty

9.–10. března 2018, Hotel Belvedere, Praha 7

X. ročník mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty

10. – 11. března 2017, Hotel Belvedere, Praha 7

IX. ročník mezioborového semináře diabetologických týmů s psychiatry a psychology 11. – 12. března 2016, Hotel Belvedere, Praha 7

lacigova@fnplzen.cz

VIII. ročník mezioborového semináře diabetologických týmů s psychiatry a psychology 13. – 14. března 2015, Hotel Belvedere, Praha 7

Pořádá I.interní klinika FN v Plzni

Kontakt: jankovec@fnplzen.cz, lacigova@fnplzen.cz

VII. ročník mezioborového semináře diabetologických týmů s psychiatry, psychology a psychoterapeuty, 14. – 15. března 2014, Hotel Belvedere, Praha 7

Pořádá I.interní klinika FN v Plzni

Kontakt: jankovec@fnplzen.cz, lacigova@fnplzen.cz

VI. ročník setkání diabetologických týmů s odborníky na pohybovou aktivitu a psychology, 15. – 16. března 2013, Hotel Belvedere, Praha

hlavní téma bylo „Jak se zdravě hýbat a vydržet u toho

hostem akce bude PhDr. Helena Suková, místopředsedkyně Asociace psychologů sportu České republiky, dříve vrcholová tenistka

Dovolte mi krátkou a hlavně čerstvou bilanci z právě zakončených „VI. psychologických dnů v diabetologii 2013“, které se podařilo připravit díky aktivitě plzeňského diabetologického centra a věrnému partnerství několika farmaceutických firem. Téma pohyb a diabetes přilákalo přes 60 posluchačů, což bylo o trochu méně než loňské téma dieta a diabetes. Tento trend se dal očekávat, neboť aktivní i pasivní vztah k pohybu je vždy ve stínu vztahu k jídlu a dietám.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489