Odborné akce


Zpráva z XIV. ročníku mezioborového sympózia diabetologických týmů se zástupci z řad psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů

Hlavní téma: psychohygiena, pozitivní psychologie a mindfulness

Zpráva z XIII. ročníku mezioborového setkání diabetologických týmů s odborníky z řad psychiatrie a psychologie

Hlavní téma "Když se nedaří, jak se dařit má."

Zpráva z XII. ročníku Mezioborového setkání diabetologických týmů s psychology a psychiatry

XI. ročník mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty

9.–10. března 2018, Hotel Belvedere, Praha 7

X. ročník mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty

10. – 11. března 2017, Hotel Belvedere, Praha 7

IX. ročník mezioborového semináře diabetologických týmů s psychiatry a psychology 11. – 12. března 2016, Hotel Belvedere, Praha 7

lacigova@fnplzen.cz

VIII. ročník mezioborového semináře diabetologických týmů s psychiatry a psychology 13. – 14. března 2015, Hotel Belvedere, Praha 7

Pořádá I.interní klinika FN v Plzni

Kontakt: jankovec@fnplzen.cz, lacigova@fnplzen.cz

VII. ročník mezioborového semináře diabetologických týmů s psychiatry, psychology a psychoterapeuty, 14. – 15. března 2014, Hotel Belvedere, Praha 7

Pořádá I.interní klinika FN v Plzni

Kontakt: jankovec@fnplzen.cz, lacigova@fnplzen.cz

VI. ročník setkání diabetologických týmů s odborníky na pohybovou aktivitu a psychology, 15. – 16. března 2013, Hotel Belvedere, Praha

hlavní téma bylo „Jak se zdravě hýbat a vydržet u toho

hostem akce bude PhDr. Helena Suková, místopředsedkyně Asociace psychologů sportu České republiky, dříve vrcholová tenistka

Dovolte mi krátkou a hlavně čerstvou bilanci z právě zakončených „VI. psychologických dnů v diabetologii 2013“, které se podařilo připravit díky aktivitě plzeňského diabetologického centra a věrnému partnerství několika farmaceutických firem. Téma pohyb a diabetes přilákalo přes 60 posluchačů, což bylo o trochu méně než loňské téma dieta a diabetes. Tento trend se dal očekávat, neboť aktivní i pasivní vztah k pohybu je vždy ve stínu vztahu k jídlu a dietám.

V. ročník mezioborového semináře diabetologických týmů s psychiatry, psychology a psychoterapeuty
16. – 17. března 2012, Hotel Belvedere, Praha 7

Hlavní téma: „ Proč je tak těžké dodržování redukční diety?“ Různý pacient, různý přístup.

Ve dnech 16.-17.3. 2012 se v Praze (hotel Belvedere) uskutečnil již V. ročník mezioborového setkání diabetologických týmů s psychology a psychiatry. Tato mezioborová setkání se konají pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a jsou hlavní aktivitou Psychologické sekce při ČDS pod vedením Doc. MUDr. Silvie Lacigové, PhD. Pořadatelem akce je tradičně Diabetologické centrum LF UK a FN Plzeň, konkrétně MUDr. Zdeněk Jankovec, PhD. a MUDr. Michal Krčma , PhD.

Cílem těchto setkání je řešení vždy trochu „ nadstandardní“ problematiky diabetologie.

Hlavním tématem tohoto V. ročníku byla obezita. Nikoliv z pohledu počítání kalorií a vybírání těch nejvhodnějších potravin, ale hledání příčin, proč se nedaří dodržovat redukční diety. Obezita je velmi složité téma, které ale každodenně skloňujeme ve svých diabetologických ambulancích. Není nutné opakovat, že největší část našich klientů jsou nemocní s diabetem 2. typu a ti jsou až z 90 % obézní. Efekt redukce má u nich lepší dopad na kompenzaci diabetu než nejmodernější léky posledních let.

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489