Dětský diabetes

Cílem projektu webové stránky www.detskydiabetes.cz je zvýšit informovanost diabetických dětí a jejich rodičů, ale i laické veřejnosti o dětském diabetu. Snaží se poskytovat aktuální informace cílené na tuto věkovou skupinu.

Aplikace “Zjisti, jak na tom jsi”, která je součástí webové stránky, umožňuje anonymně porovnat glykovaný hemoglobin pacienta s ostatními českými dětmi s diabetem. Údaje k porovnání pochází z národního registru dětského diabetu Čenda. Srovnání s ostatními může zvýšit motivaci diabetických dětí k dobré kompenzaci diabetu.

Webová stránka vznikla za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR z kapitoly Národní akční plány a koncepce, projekt Čenda byl podpořen ze stejného zdroje a využívá dlouhodobé podpory České diabetologické společnosti ČLS JEP. 

Kontakt:
Tým dětského diabetologického centra Pediatrické kliniky 2. LF a FN v Motole
e-mail: tym@detskydiabetes.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489