Členství v ČDS a sekcích

Členství v sekcích ČDS:

Řádné členství v ČDS vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče  výborem ČDS po zaplacení členského příspěvku. 
Členství v sekci vzniká schválením písemné přihlášky výborem. 
Členství v ČDS vzniká teprve dnem zaplacení členského příspěvku.
Pokyny k úhradě členského příspěvku jsou zasílány z Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.

Členství skýtá následující výhody:

Přihláška do České diabetologické společnosti JEP ke stažení zde: DOC / PDF

Členský příspěvek na rok 2022: 

Lékaři věku 30-60 let: 500,- Kč 

Lékaři do 30 let věku a nad 60 let věku, členové s Mgr. a Bc. vzděláním, zdravotní sestry, ostatní členové: 250,- Kč 

Výše členského příspěvku je stanovena na kalendářní rok.

 

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489