Aktuality

Vážené a milé kolegyně – diabetologické sestřičky,

již je to mnoho radostných let, co byla založena sekce sester ČDS. V roce 2014 tomu bude právě kulatých 20 let a měly bychom si to výročí trošku připomenout. Prosím tedy všechny pamětnice, které mají doma nějaké fotky z akcí z uplynulých let, aby je poslaly na mailovou adresu kreuzbergova@fnplzen.cz. Nestyďte se a posílejte vše, co najdete, zvlášť budeme vděčné za zajímavé příběhy, byť i stručně napsané. Vy jste psaly historii sesterské diabetologie svojí prací a přítomností na seminářích, zejména na Diabetologických dnech v Luhačovicích. Mohou to být fotky a příběhy z jednání i z veselení se ve volných chvílích na těchto akcích. Jsem přesvědčena, že si ráda každá z nás zavzpomíná a také přečte vzpomínání těch ostatních. Tak prosím PIŠTE  A POSÍLEJTE. Pokud bude chtít zachovat anonymitu, není to problém, budeme to přísně respektovat.

za výbor Sekce sester ČDS
Jaroslava Kreuzbergová


Vážené a milé kolegyně,

dovoluji si vám tímto poděkovat za účast ve volbách do výboru Sekce sester ČDS a seznámit vás s výsledky hlasování.
Výbor Sekce sester ČDS bude v následujícím volebním období pracovat v tomto složení:

S pozdravem

Renáta Říhánková
Předsedkyně Sekce sester ČDS


Jak jsme podpořili SVĚTOVÝ DEN DIABETU v Plzni

Prohlédněte si:

Novinky v edukaci

Vážené a milé kolegyně,

ráda bych vás seznámila s informací o nových edukačních materiálech pro sestry a pacienty , které byly vytvořeny týmem sester a lékařů za podpory firmy Novo Nordisk.

Edukační materiály jsou určeny pro pacienty s DM 2. typu, u kterých je zahájena léčba inzulínem.

Materiály již byly prezentovány v rámci sesterských workshopů . Pro vás, které jste neměly příležitost se s nimi seznámit, budou k dispozici na stánku firmy Novo Nordisk v rámci 50. Diabetologických dnů v Luhačovicích. Získat do své ambulance je můžete prostřednictvím zástupců firmy Novo Nordisk.

Záznam o edukaci je k volnému stažení v záložce edukace.

Uvítáme vaše nápady, podněty. Informace posílejte na mou adresu rihankova@fnplzen.cz.

Oceněné práce Pracovního setkání Sekce Sester ČDS

V letošním roce zařadil Výbor sekce sester v rámci Diabetologických dnů v Luhačovicích dotazníkové hlasování o nejlepší přednášku a poster. Odměnou pro vítězné autorky je finanční odměna a publikování prací v rámci internetového Pomocníka diabetologa a na stránkách časopisu Kazuistiky v diabetologii. Slavnostní vyhlášení proběhne na příští konferenci v Luhačovicích v roce 2016.

Vítězné prezentace:

V sekci posterů se s prací na téma Vitamin D a diabetes mellitus umístila Bc. Martina Daňková z 3. Interní kliniky VFN v Praze. Sekce přednášek měla dvě vítězky (díky shodnému počtu hlasů) Bc. Renátu Říhánkovou z Diabetologického centra FN Plzeň (spoluator as. MUDr. Jan Brož) – Znalosti techniky správné aplikace inzulínu – první výsledky dotazníkové pilotní studie – a Bc. Anetu Sadílkovou a Bc. Martinu Daňkovou z 3. interní kliniky VFN v Praze – Diabetik v ambulanci nutričního terapeuta – zaměření na diabetogenní potraviny.

Oceněné práce naleznete zde


Vážené kolegyně, kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na interaktivní seminář, který pořádá Sekce sester ČDS ve spolupráci s firmou Elekta na téma:

 „ Jak na dietu u diabetiků 2. typu aneb životní styl je volba“.

Na myšlenku realizovat seminář nás přivedl nedostatek nutričních terapeutů na jednotlivých pracovištích. Naším záměrem není specializovanou práci nutričních terapeutů nahradit, ale pomoci vám v mnohdy časově omezeném provozu pacienty v jednoduchých krocích se základy diabetické diety seznámit. Dozvíte se nejen jak snadněji edukovat pacienty v základech diabetické diety, ale také jak je motivovat ke změnám v režimu. Zároveň vám představíme nové edukační materiály a budeme rádi, když vám práci s pacienty ulehčí.

Přihlásit se můžete na adrese www.elekta.cz/seminar

Těšíme se na vaši účast

S pozdravem

Renáta Říhánková

předsedkyně Sekce sester ČDS

Pozvánka

Program

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489