Výbor

2018-2022

Česká diabetologická společnost (angl. Czech Diabetes Society), ČDS, je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Praze. V čele společnosti je zvolený výbor, který má 13 členů a 3 členy revizní komise.

Předseda

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
jan.skrha@lf1.cuni.cz

Vědecký sekretář

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
mpra@lf1.cuni.cz

Pokladník

MUDr. Jiří Hradec
j.hradec@volny.cz

Místopředsedové

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
tepe@ikem.cz

MUDr. Eva Račická
eva.racicka@centrum.cz

Členové

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
martin.haluzik@lf1.cuni.cz

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
milan.kvapil@fnmotol.cz

Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.
lacigova@fnplzen.cz

MUDr. Szabó Marcela
MSzabo@seznam.cz

MUDr. Jindřich Olšovský, PhD.
jindrich.olsovsky@fnusa.cz

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
jan.soupal@seznam.cz

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. 
zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.
rusavy@fnplzen.cz

Revizní komise

MUDr. Tomáš Merhaut
TMerhaut@seznam.cz 

MUDr. Jana Vyoralová 
diajv@seznam.cz

MUDr. Jitka Zemanová 
zjitka@email.cz

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489