Výbor

2022-2026

Česká diabetologická společnost (angl. Czech Diabetes Society), ČDS, je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se sídlem v Praze. V čele společnosti je zvolený výbor, který má 13 členů a 3 členy revizní komise.

Předseda

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
mpra@lf1.cuni.cz

Vědecký sekretář

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
jan.soupal@seznam.cz

Pokladník

MUDr. Jitka Zemanová
zjitka@email.cz

Místopředsedové

MUDr. Marcela Szabó
MSzabo@seznam.cz

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
zdenek.sumnik@lfmotol.cuni.cz

Členové

MUDr. Barbora Doležalová
barbora.dolezalova@email.cz

MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. 
vlfe@ikem.cz

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
milan.flekac@seznam.cz

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
martin.haluzik@lf1.cuni.cz

prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
alexandra.jirkovska@gmail.com

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
milan.kvapil@fnmotol.cz

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
tepe@ikem.cz

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
jan.skrha@lf1.cuni.cz

Revizní komise

MUDr. Alena Adamíková, Ph.D.
adamikova@bnzlin.cz

MUDr. Zdeněk Jankovec, Ph.D.
jankovec@dialine.cz

MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.
stafajoz@seznam.cz
Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489