Firemní symposia


STŘEDA 18. 4. 2012

17.00 – 18.00 Novo Nordisk /Sál Rondo/

Bezpečná terapie diabetu – cesta k těsnější kompenzaci
předsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., IKEM Praha


prof. MUDr. Milan Kvapil, CSs., Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., III. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD., Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

18.15 – 20.00 Sanofi /Společenský dům/

Cesta k normálnímu životu
předsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Průvodcem na cestě k normálnímu životu bude prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Křest pacientského programu „Váš průvodce diabetem“

ČTVRTEK 19. 4. 2012

12.00 – 12.50 BMS/AstraZeneca /Sál Rondo/

předsedající: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

16.00 – 16.50 MSD /Sál Rondo/

Januvia
předsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

17.00 – 17.30 Novartis /Sál Rondo/

Vildagliptin - osvědčená terapeutická volba pro DM 2. typu ve světle nových poznatků

prof. MUDr. Martin Haluzík, M. D., DrSc.


17.40 – 18.30 Medtronic /Sál Rondo/

Co přináší technologie v diabetologii – význam uzavírání kruhu při léčbě DM
předsedající: doc. MUDr. Luboš Chlup, CSc.


doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc.
doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

PÁTEK 20. 4. 2012

11.30 – 13.00 Boehringer Ingelheim & Lilly / Rondo/

Trajenta® – nový DPP-4 inhibitor

předsedající: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

16.30 – 16.45 Novartis – Ophtalmics /Rondo/

Nové možnosti léčby diabetické retinopatie a diabetického makulárního edému

as. MUDr. Petr Kolář, PhD.

16.50 – 17.40 Pfizer /Sál Rondo/

Diabetická neuropatie – častá komponenta diabetu

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489