Novinky

Aktuální informace k očkování pacientů s diabetem proti covid-19

Aktuální informace k očkování pacientů s diabetem proti covid-19

Na návrh ČDS došlo k rozšíření skupiny pro očkování proti covid-19 na všechny léčené pacienty s DM (PAD a/nebo inzulín). Prioritizační tabulka MZ již nyní neobsahuje podmínku komorbidit. Platnost kódů pro pacienty s DM byla prodloužena do 15.5.2021


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489