Novinky

Konference Syndrom diabetické nohy se nekoná

Konference Syndrom diabetické nohy se nekoná
Vážení členové ČDS ČLS JEP,
oznamujeme, že tradiční konference Syndrom diabetické nohy, se ze závažných technicko-organizačních důvodů dne 25.11.2022 nebude konat.
Výbor Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP plánuje uskutečnit konferenci Syndrom diabetické nohy v červnu 2023 a zahrnout do ní i aktuální informace ze světové konference Syndrom diabetické nohy, která se bude konat v Haagu 10. - 13. 5.2023 (informace jsou na Home - Diabetic Foot (isdf.nl).
 
Za Výbor Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP
MUDr. V. Fejfarová, Ph.D. a prof. MUDr. A.Jirkovská, CSc.

 

Event icons created by Those Icons - Flaticon


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489