Novinky

Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

Vážené dámy,
Vážení pánové,
zveme srdečně všechny zájemce o péči o pacienty se syndromem diabetické nohy (SDN) na tradiční

mezioborové sympozium s mezinárodní účastí
Syndrom diabetické nohy,

které se bude konat v pátek 2. června 2023Autoklubu, Opletalova 29, Praha 1.

Registraci, program a další informace naleznete na webu www.gsymposion.cz, webu České diabetologické společnosti ČDS ČLS JEP www.diab.cz , na stránkách České chirurgické společnosti ČLS JEP www.chirurgie.cz, a nebo na České podiatrické společnosti z.s. www.podiatrie.cz.

Zahraničním hostem bude letos prof. Nikolaos Papanas, současný předseda  Diabetic Foot Study Group EASD a vicepresident světové organizace D-Foot, který nás seznámí s možnostmi screeningu neuropatie.

Do programu jsou zařazeny aktualizace Mezinárodního konsenzu pro SDN ze světové konference v Haagu, která proběhne jen měsíc před naší konferencí, a také např. nové možnosti v ultrazvukovém vyšetření nohou i speciální ortopedické výkony pro korekci deformit nohou.

Netradičně je zařazena přednáška doc. Laury Janáčkové o partnerských vztazích u osob s hendikepem.

Nebudou chybět ani komentované postery z praxe a workshop zaměřený na přístrojovou pedikúru.

 

Za koordinátory konference

prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc.
Interní klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

MUDr. V. Fejfarová, Ph.D.
Centrum diabetologie IKEM, Praha

 

Program ke stažení zde [PDF]


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489