Novinky

Návrh Klinického doporučeného postupu KDP-AZV-27 Syndrom diabetické nohy

Návrh Klinického doporučeného postupu KDP-AZV-27 Syndrom diabetické nohy

Vážení členové ČDS,

návrh Klinického doporučeného postupu KDP-AZV-27 Syndrom diabetické nohy (garant návrhu KDP prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.) je nyní přístupný k veřejné oponentuře na následujícím odkazu:
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4034

Pro připomínkování uvedeného návrhu KDP byl vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvem návrhu KDP. Připomínky

k návrhu KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována.

Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a členům Garanční komise.

 

Návrh KDP je na Národním portálu umístěn od 27. 10. 2021 po dobu 30 dnů, tj. do 25. 11. 2021.

Výzva k veřejné oponentuře [doc]


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489