Novinky

Syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy

Vážené kolegyně a kolegové,

upozorňujeme vás na poslední adaptaci Klinického doporučeného postupu (KDP) Syndrom diabetické nohy, která je dostupná na webu kdp.uzis.cz. V tištěné zkrácené podobě vyšla v nakladatelství Geum v roce 2022. Adaptaci originálního dokumentu „Practical guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease „ (update 2019, www.iwgdfguidelines.org) zpracoval kolektiv našich odborníků, zastupujících nejen diabetologii, ale také chirurgii, protetiku a angiologii, ve spolupráci s metodiky specializovanými na hodnocení kvalitu důkazů.

Kromě uvedeného dokumentu byly k tvorbě KDP použity i další zdroje, např. ESC guidelines on diabetes, prediabetes and cardiovasculat disease, NICE Diabetic Foot problems: prevention and management, WHO Surgical Site infection a ESVM guidelines on peripheral arterial disease (Vasa). Výsledný text KDP Syndrom diabetické nohy je rozčleněn do kapitol zaměřených na prevenci včetně preventivních chirurgických intervencí, na metody odlehčení defektů, na ICHDK, infekci, lokální terapii a klasifikaci syndromu diabetické nohy. V on-line dokumentu naleznete i doporučení pro pacienty a pro zdravotní politiku zaměřené na podiatrii. Odděleně je k dispozici zkrácená tištěná verze KDP ve formě třicetistránkové brožury „Syndrom diabetické nohy, Praktická doporučení pro prevenci a léčbu“, vydaná stejným nakladatelstvím.

Doporučujeme seznámení s těmito texty všem zdravotníkům i dalším specialistům pečujícím o pacienty se syndromem diabetické nohy.

Za Výbor Podiatrické sekce ČDS ČLS JEP
Za tým tvůrců KDP Syndrom diabetické nohy

MUDr. Vladimíra Fejfarová, PhD. prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489