Novinky

Volby Výboru ČDS a RK ČDS, z.s. Pro funkční volební období 2022 – 2025

Volby Výboru ČDS a RK ČDS, z.s. Pro funkční volební období 2022 – 2025

Vážení a milí kolegové,

v posledních dnech byly ukončeny přípravné práce v rámci přípravy volebního aktu, kterým bude zvolen Výbor a Revizní komise.
Vy o této věci víte, protože na dané téma jednal především Výbor ČDS na svém řádném zasedání 07.12. 2021. Všechny podstatné náležitosti byly faktograficky přeneseny do Zápisu z tohoto jednání, str. 3 a následující, kde jste se dozvěděli základní časovou osu těchto voleb. Zmíněný zápis je zcela veřejně k dispozici na webu ČDS.

Nyní 04. 02. 2022 stojíme již před jednotlivými kroky:

  1. Volby do Výboru a do RK musí proběhnout separátně, což je v souladu se stanovami
    ČLS JEP a Stanovami ČDS č. 4.
  2. Zásady voleb jsou uvedeny v zápise ze 07. 12. 2021

Závěr: Dnem 04. 02. 2022 začíná a dnem 14. 02. 2022 končí volební aktivity. O dalším dění
budete informováni.

Se srdečnými pozdravy
MUDr. Jiří Hradec, předseda Volební komise
MUDr. Tomáš Merhaut, člen Volení komise


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

27.5.2022 - 28.5.2022
Staré Splavy

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

23.6.2022 - 25.6.2022
Rakousko | Vídeň

Diabetologický kongres - CEDA Congress Vienna

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489