CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightNovinkychevron_right

Výzva k veřejné oponentuře KDP-AZV-08 Diabetes a CVS onemocnění a dalších klinických doporučených postupů

Výzva k veřejné oponentuře KDP-AZV-08 Diabetes a CVS onemocnění a dalších klinických doporučených postupů

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=26  Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále „KDP“) návrh KDP k veřejné oponentuře:

KDP-AZV-08 Diabetes a CVS onemocnění

garant prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., PhD.

https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4012

 

Na stejných stránkách je uvedený také výčet dalších projektů, u kterých aktuálně probíhá veřejná oponentura a ke kterým je možné se nyní vyjadřovat.

 

Předkládané návrhy KDP jsou vytvářeny v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 (více informaci na:  https://kdpnew.uzis.cz a http://www.azvcr.cz/projekt-kdp) a jsou schváleny Garanční komisí, jejímiž členy jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Vlády ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České konference rektorů, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,  Pacientské rady MZ ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Pro připomínkování uvedených návrhů KDP byl vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvy návrhů KDP. Připomínky k návrhům KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a Garanční komisi.


Vzdělávací akce

calendar_today
24.04.2024 - 27.04.2024
Luhačovice

60. diabetologické dny - Luhačovice

calendar_today
16.05.2024 - 19.05.2024
Praha

Kurz pro všeobecné sestry v podiatrii

calendar_today
21.05.2024
Praha

Glukózové senzory v léčbě diabetu

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.