Novinky

Žádost o aktualizaci e-mailových adres členů ČDS – volby do výboru OS

Žádost o aktualizaci e-mailových adres členů ČDS – volby do výboru OS

Vážení členové České diabetologické společnosti,

počátkem roku 2022 se budou konat volby do výboru naší odborné společnosti, které budou probíhat pouze elektronicky s využitím mailových adres. Prosím Vás, abyste nejpozději do konce roku 2021 nahlásili na oddělení členské evidence České lékařské společnosti J.E.Purkyně paní Marcele Havlíkové (e-mail: havlikova@cls.cz nebo: cle@cls.cz ), telefon: 224 266 226, pokud jste svou e-mailovou adresu změnili nebo pokud nedostáváte informace z naší společnosti rozesílané Českou lékařskou společností v průběhu roku. Volby již nebudou probíhat v papírové formě klasickou poštou, proto žádáme o tuto aktualizaci.

S poděkováním za výbor ČDS

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

 

Oznámení o aktualizaci e-mailových adres [doc]

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489