Novinky

Zápis z Plenární schůze ČDS ČLS JEP

Zápis z Plenární schůze ČDS ČLS JEP

Zápis z Plenární schůze ČDS ČLS JEP, která se konala u příležitosti konání 57. diabetologických dní v termínu 14. - 17. 4. 2021 [PDF]


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489