Novinky

Změny v úhradách monokomponentních DPP4i

Změny v úhradách monokomponentních DPP4i

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

 

rádi bychom Vás informovali o změně dosavadních podmínek úhrady ze zdravotního pojištění týkající se léčivých přípravků zařazených do referenční skupiny č. 9/5 - léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém, konkrétně se jedná o monokomponentní přípravky s DPP4-inhibitory.

Od 1. 6. 2022 jsou tyto léčivé přípravky hrazeny u pacientů s diabetem od hodnoty HbA1C 53 mmol/mol namísto původních 60 mmol/mol.

Ministerstvo zdravotnictví ČR však v reakci na podaná odvolání rozhodlo dne 9.6.2022 o zrušení rozhodnutí SÚKLu (MZDR-16698-2022-2-OLZP-L29-2022). Budou proto opět platit původní úhradová omezení z období před 1.6.2022.

 

MZ ČR ve svém rozhodnutí explicitně uvádí, že pokud byly tyto léčivé přípravky předepsány na základě již zrušeného rozhodnutí SÚKLu, nebudou mít takoví pacienti účinkem tohoto rozhodnutí ministerstva (tj. zrušením napadeného rozhodnutí) nárok na úhradu předmětných přípravků a situace hrazení předmětných přípravků se vrátí do doby před vydáním napadeného rozhodnutí.

ČDS bohužel celý tento komplikovaný proces nemohla ovlivnit.

prof. MUDr. Martin Prázný, za výbor ČDS


Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489