Obecné informace1


ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
ve spolupráci se
SLOVENSKOU DIABETOLOGICKOU SPOLEČNOSTÍ
pořádají

48. DIABETOLOGICKÉ DNY
19. – 21. dubna 2012, Luhačovice

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé diabetologie,

jsem velmi ráda, že Vás mohu jménem organizačního výboru pozvat i v letošním roce na v pořadí již 48. diabetologické dny, které se budou, jak jinak, konat v Luhačovicích, ve dnech 19. – 21. dubna 2012.
Těším se na společné setkání s Vámi na této největší diabetologické akci České diabetologické společnosti ČLS JEP, kterou opět pořádáme ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností.
Součástí programu budou nejen původní odborná sdělení, ale i edukační blok věnovaný hraničním tématům v diabetologii a sesterská sekce.

Na shledanou v Luhačovicích.

Za organizační výbor
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP


Prezident kongresu
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

Organizační a programový výbor
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Doc. MUDr. Silvie Lacigová, PhD.
Doc. MUDr. Alena Šmahelová, PhD.

Organizační sekretariát kongresu
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10,
tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013

Hana Středová, e-mail: h.stredova@gsymposion.cz organizace kongresu

Miroslava Kubátová, e-mail: m.kubatova@gsymposion.cz 724 571 268 organizace kongresu, výstava firem

Pavel Dubitzký, Andrea Pastorčáková, e-mail: registrace@gsymposion.cz 606 734 717 registrace

www.gsymposion.cz/diadny

Kalkulačka HbA1C

Časopis
Vnitřní lékařství

Partneři
ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS

Sokolská 31, 120 26 Praha 2

724 728 489