CZ EN

Česká diabetologická společnost

Úvodchevron_rightSekcechevron_rightPsychologickáchevron_rightAktuality a odborné akcechevron_rightOdborné akce

Odborné akce

VII. ročník mezioborového semináře diabetologických týmů s psychiatry, psychology a psychoterapeuty, 14. – 15. března 2014, Hotel Belvedere, Praha 7

Pořádá I.interní klinika FN v Plzni

Kontakt: jankovec@fnplzen.cz, lacigova@fnplzen.cz

VII. ročník mezioborového setkání  diabetologických týmů s psychiatry, psychology a psychoterapeuty úspěšně proběhl v kongresových prostorech hotelu Belvedere v Praze, ve dnech 14.-15.3. 2014.

Setkání si po letech získalo již své příznivce, kteří se semináře účastní pravidelně, a proto je atmosféra velmi přátelská a tvůrčí. Odměnou pro organizátory je rovněž uznání  nových návštěvníků, často psychologů, kteří se o akci dozvěděli z internetu.

Tématem letošního ročníku byly mezilidské vztahy, ze všech úhlů pohledu. A hlavně, jak tyto vztahy ovlivní chronická nemoc.

První část semináře patřila JUDr. Jaroslavu  Svejkovskému (AK Svejkovský, Kabelková, Praha, Plzeň), který byl velmi aktivním při tvorbě nového občanského zákoníku.  My, lékaři, se sice neradi zabýváme zákony a paragrafy, ale náš profesní vztah s nemocným může vyústit v různé komplikované situace,  při jejichž řešení musíme vycházet ze zákona.  JUDr. J. Svejkovský nás provedl úskalím sbírek zákonů, podle kterých poskytujeme léčbu a hlavně na modelových situacích ukázal, jaká jsou práva a povinnosti lékaře, ale upozornil rovněž na skutečnost, že pacient má nejen práva, ale rovněž povinnosti.  JUDr. J. Svejkovský připravuje publikaci, která bude věnovaná zdravotnictví . Proto nás na konci svého vystoupení vyzval, abychom mu zaslali příklady konfliktních vztahů z ambulancí, které nejčastěji řešíme.  

Přednáška paní magistry Ivety Krčové, sociální pracovnice z IKEM, nastínila široké možnosti sociálních služeb pro naše nemocné, kteří mají díky diabetu často sníženou pracovní schopnost. Dobře fungující sociální pracovnice je nemocnému velkou oporou v získání finanční podpory, na kterou má nárok. Řada informací je uvedena na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). Sama paní magistra doporučuje pro orientaci v problematice brožurku Nápadník, každoročně vydávaný Ligou vozíčkářů v Brně a sama je rovněž ochotna pomoci svou radou.

Ostatní přednášky byly již ryze psychologické. Paní doktorka PhDr. Tamara Hrachovinová, Ph.D.  z Diabetologické kliniky IKEM a přednášející FF UK v Praze,  již řadu let radí nemocným, ale také nám, zdravotnických týmům, jak při naší snaze, co nejlépe léčit chronickou nemoc, nenavodit patologické vzájemné vztahy, které ubližují oběma zúčastněným partnerům.  Být empatičtí ještě neznamená, že se pustíme na nebezpečně tenký led při pokusu o amatérskou psychoterapii. Ta může těžce poškodit naším vztahům. Po celé republice je síť psychologů, (PEVNÚ BODY), kteří jsou ochotni pomoci.

MUDr. Jana  Komorousová, PhD a Mgr. Pavel Brenkus z FN Plzeň vystoupili při společné přednášce, jako tandem psychiatr a psycholog . Jejich téma bylo diabetes a rodina, z různých pohledů, postihující různé členy rodiny. My somatici  si často neuvědomujeme, že neúspěch, nespolupráce v léčbě může mít často kořeny např. v patologických rodinných vazbách.  

K navození té správné atmosféry před workshopy, jsme my, pořádající, diabetologický tým z FN Plzeň,  připravili několik rozporuplných kazuistik, které daly podnět k řadě otázek.

Workshop je právem oblíbená metoda odborných setkání. Všichni účastníci, i ti méně odvážní, jsou vtaženi „do hry“. Pod vedením zkušeného experta dojde skupina k závěrům, s kterými se většinou všichni ztotožňují.  V tomto roce se jednotlivé workshopy týkaly samozřejmě vztahům, které vznikají na chronické diabetologické ambulanci. Ať už to byly vztahy mezi námi zdravotníky, nebo mezi námi a pacienty nebo vztahy v rodině pacienta.  Experti, T. Hrachovinová, J. Komorousová  a P. Brenkus, nastínili, jak navázat a udržet profesionální pozitivní vztahy, ale přitom si stále chránit soukromí a svůj život. Naši léčbu a péči nemusí nemocný vždy akceptovat, ale to je jeho volba, za kterou si nese on zodpovědnost.

Diabetologický tým FN Plzeň

Doc. MUDr. Silvie Lacigová, Phd.

Vzdělávací akce

Partneři

ČLS J. E. Purkyně
sekretariát ČDS
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
724 728 489

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.